Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní okruhy (šk. rok 2006/2007)

Výtvarná výchova

Teorie výtvarného umění
obory a druhy v.u., stavba obrazu - kompozice, prostor, barva, významné světové a
české galerie a muzea, periodika, estetika … - přehledně

Umění pravěku a jeho vliv na vývoj umění
vznik a přehled umění pravěku, pravěk na našem území-( české megality ),
realismus-symbol, pravěké kořeny středověkého umění ( zvěrný styl v ornamentech Keltů,
Vikingů…), přesah do umění 20. a 21. století- zvěrné motivy v moderním a
postmoderním umění ( P.Gaugin, F.Marc, P.Picasso, M.Ernst, S.Dali,…), počátky
land-artu-inspirované minimalismem a prehistorickými monumenty, pohled na pravěk Zdeňka Buriana, pravěké identifikační značky - jako předchůdce Graffiti-artu, …

Umění starověkého Egypta
přehled umění Egypta a umění východních despocií, vliv egyptského umění - zobrazení
prostoru a sochařství na moderní umění, tvar pyramidy v architektuře ( předkolumbovské
Mexiko, Mayském umění, Ming Pei- Pyramida-Louvre…), významné objevy českých
egyptologů…

Antické umění - Řecko
přehled vývoje řeckého umění, vznik ideálu v architektuře, kánonu v sochařství … -
klasická linie přes renesanci, klasicismus k neorenesanci a postmoderně…

Antické umění - Řím
přehled vývoje římského umění, písmo-vývoj latinky

Raně-křesťanské umění a křesťanské motivy v umění 20. a 21. století
přehled předrománského umění, raně-křesťanské umění, křesťanské motivy v moderním
a postmoderním umění (např.- P.Gaugin-Žlutý-Zelený Kristus, Mark Chagall, S.Dalí, Sursum-F.Bílek…, B.Kubišta, J.Zrzavý, M.Medek, J.Reynek, J.Šerých…)

Románský sloh
přehled evropského vývoje a památek , románský sloh na našem území

Gotický sloh
přehled evropské gotiky

Gotický sloh na našem území
/se zaměřením na malířství../

Renesanční sloh -
italská renesance a její vliv na vývoj umění, neorenesance,
přesah do umění 20. století -postmoderna, motiv harmonie člověka a přírody v linii -
Giorgionne-Manet-Monet-Alain Jacquet-postmoderna-neoklasicismus…


Renesanční sloh - záalpská renesance
renesance v Evropě a na našem území , přesahy do moderního českého umění - J.Zrzavý,
portrét-M.Šnajdr, antické motivy v díle O. Zoubka…

Barokní sloh
Itálie a Evropa -přehled, interpretace a parafráze baroka v postmoderně 90.léta -
postmoderna-E.Smith, T.Csernus…,

České barokní umění
Přehled českého baroka, přesahy do umění 20. a 21.století - ornamentální gesta Rudolfa
Fily, instalace P. Meluzina, M Bočkay, Arnuf Rainer, projek Barok a dnešek v Litoměřicích- P.Oriešek, J. Sozanský… , J.Beránek…

Klasicismus
rokoko, empír, historismus a přesah do umění 20.a 21. století- postmoderna,
klasicisní období v díle P.Picassa…, odkaz a interpretace díla J.L. Davida a N. Poussina v postmoderně 90.let - M-Leonard-W.Bailey…

Umění 19. století
přehled-romantismus a rodokmen realismu (od pravěku, nová věcnost, nový realismus, realismus v Americe, fotorealismus…), impresionismus, postimpresionismus, secese - přehled

České umění 19. stol.
romantismus, realismus…, české výtvarné umění po roce 1870 - generace ND, impresionismus - A.Slavíček, J.Mařatka, B.Kafka, O.Španiel…, secese - osobnost J.Preissiga, F.Bílek…

Počátky modernismu-avantgardy na začátku 20. století
přehled- kubismus, futurismus, fauvismus, expresionismus…, počátky abstrakce a osobnost F.Kubky

Dadaistické a surrealistické tendence v dějinách umění
rodokmen surrealismu od H. Bosche po action painting, fenomén českého surrealismu-articifialismus, rodokmen dadaismu- neodada-arte povera po instalaci, metafyzická malba-architektura, surrealismus ve fotografii, filmu, designu

Meziválečné umění a česká moderna
Počátky českého moderního umění, Devětsil - česká výtvarná avantgarda 20. let -K Taige , česká moderna- Osma a Skupina výtvarných umělců, český kubismus v malířství, designu a architektuře

Vývoj moderní architektury
první a druhé poloviny 20. století, postmoderní architektura - přehled

Racionální proud v dějinách umění 20. a 21. století
přehled do roku 1945 - geometrická abstrakce a op-art - V.Vasarely, B.Rileyová…, v českém umění- např. V.Boštík, J.Kolář, K.Malich, S.Kolíbal, H.Demartini, Z. Sýkora,…po roce 1945- po minimalismus, český minimalismus- I.Kafka…

Výrazově existenciální proud v dějinách umění po roce 1945
figurativní od nové figurace po body-art ( + český body-art- např. T.Ruller, P.Šembera…), solitér A.Diviš, a nefigurativní- informální malba, české imaginativní umění- M.Medek, J.Kotík,
J.Balcar, Z. Sekal, V. Boudník, J.Koblasa …/

Konec moderny - umění 60. let 20. století
pop-art a dále, 60. léta v českém umění- skupiny UB12, Radar, Křižovatka,
Etapa, Aktuální umění, Křížovnická škola…, experimentální poezie-vizuální poezie, lettrismus…

Mezi proudy - příprava na postmodernu - 70. léta
koncept , české konceptuální umění - J.Valoch, D.Chatrný, J.H. Kocman…, elektronické technologie

Postmoderna a neoklasicismus
historizující postmoderna 80, 80. léta v českém umění - Tvrdohlaví- BKS -
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece-Nová skupina-Zaostalí…, postmoderna 90. let

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara