Spolek rodičů a přátel Gymnázia Havlíčkův Brod
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.


Spolek rodičů a přátel Gymnázia Havlíčkův Brod
Tiskni článek Sdílej!

Spolek rodičů a přátel gymnázia je dobrovolným sdružením všech, kteří mají vazbu na Gymnázium Havlíčkův Brod, zajímají se o dění na něm a není jim lhostejné jeho další směřování. Členy spolku a přáteli Gymnázia Havlíčkův Brod se mohou stát všichni studenti současní i bývalí, rodiče a další zákonní zástupci současných studentů stejně jako kterýkoliv jiný občan, jenž má potřebu vyjádřit svůj vztah ke gymnáziu institucionálním způsobem a chce podle svých možností přispět k jeho lepšímu fungování.

Členové a přátelé spolku se především zavazují hájit a prosazovat co nejkvalitnější a nejsmysluplnější vzdělávání a výchovu studentů. Dále chtějí společně s pedagogy spolupracovat na všem, co přispívá k dobrému jménu gymnázia a důstojným způsobem rozvíjí jeho úctyhodné tradice.

Ten, kdo chce participovat na dění na gymnáziu výše naznačeným způsobem, má dvě možnosti:

1. Stát se členem spolku
Přímo členem spolku se stává ten, kdo naplní kritérium III. 1. stanov Spolku, které zní: Individuálním členem Spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami Spolku. Člen má právo podílet se na každé činnosti spolku, volit a být volen do orgánů Spolku. Má za povinnost včas platit členský příspěvek schválený příslušným orgánem Spolku. O zaplacení příspěvku bude vydán doklad. Členství vzniká dnem, kdy byla provedena úhrada členského příspěvku, a platí do termínu stanoveného pro úhradu následujícího příspěvku.

2. Stát se přítelem gymnázia
Přítelem gymnázia se stává ten, kdo chce dostávat pravidelné informace o dění na škole, má zájem účastnit se akcí pořádaných gymnáziem a svým podpisem stvrdí souhlas se zveřejněním svého jména mezi přáteli gymnázia.

Další důležité dokumenty najdete v souborech ke stažení, sekce Spolek rodičů a přátel GHB. Zájemci o členství a další informace mohou kontaktovat ředitele školy PhDr. Hynka Bouchala, Ph.D. (bouchal@ghb.cz, tel. 602 190 479).


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara