Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní okruhy (šk. rok 2006/2007)

Zeměpis

1. Planeta Země
2. Geografická kartografie
3. Atmosféra - vzdušný obal Země
4. Hydrosféra - vodní obal Země
5. Litosféra - kamenný obal Země
6. Vztah mezi pedosférou, biosférou a sociosférou
7. Geografie průmyslu, zemědělství a dopravy
8. Geografie obyvatelstva a sídel
9. Geografická charakteristika států severní Evropy
10. Geografická charakteristika alpských zemí (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)
11. Geografická charakteristika Velké Británie a Francie
12. Geografická charakteristika Německa
13. Evropské společenství,významné svět.organizace a uskupení
14. Geografická charakteristika států Beneluxu
15. Geografická charakteristika států Pyrenejského poloostrova (Portugalsko, Španělsko)
16. Geografická charakteristika států Apeninského a Balkánského poloostrova včetně zemí ve Středozemním moři (Malta)
17. Geografie cestovního ruchu
18. Geografická charakteristika vybraného státu z bývalého socialistického bloku
19. Arabský svět a jeho problémy
20. Geografická charakteristika Afriky
21. Geografická charakteristika států jižní Asie a jihovýchodní Asie s důrazem na Indii, Indonésii a tzv. " asijské tygry"
22. Geografická charakteristika nejlidnatějšího státu světa
23. Geografická charakteristika největšího státu světa
24. Problematika vybraných regionů SNS
25. Porovnání dvou nejvyspělejších států světa - USA a Japonska
26. Geografická charakteristika států Latinské Ameriky
27. Geografická charakteristika Nového Zélandu, Austrálie a Kanady
28. Fyzickogeografické podmínky ČR
29. Sídelní systémy a obyvatelstvo ČR
30. Průmyslové a zemědělské systémy ČR
31. Geografické poměry okresu Havlíčkův Brod

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara