Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní okruhy (šk. rok 2006/2007)

Hudební výchova

1. a) Pravěk a starověk v hudbě.
b) Půltón, celý tón, hudba čtvrttónová.

2. a) Období gregoriánského chorálu.
b) Vlastnosti tónu.

3. a) Gotická hudba. Husitská hudba v Čechách.
b) Durové stupnice.

4. a) Ars antiqua, ars nova, evropská renesance.
b) Durové stupnice s křížky.

5. a) Ćeská renesance.
b) Durové stupnice s bé.

6. a) Nástup baroka, florentská camerata, Claudio Monteverdi.
b) Mollové stupnice.

7. a) Evropské baroko (A.Vivaldi, J.S.Bach, G.F.Händel).
b) Mollové stupnice s křížky.

8. a) České baroko (Michna, Vejvanovský, Zelenka, Černohorský).
b) Mollové stupnice s bé.

9. a) Mannheimská škola, nástup klasicismu, J.V.Stamic.
b) Staré církevní stupnice.

10. a) Klasicismus, Joseph Haydn.
b) Akordy a jejich obraty.

11. a) Wolfgang Amadeus Mozart.
b) Akordy dur, moll, zmenšené, zvětšené.

12. a) Ludwig van Beethoven.
b) Tónika, subdominanta, dominanta.

13. a) Český klasicismus včetně emigrace.
b) Intervaly.

14. a) Romantismus a novoromantismus - obecně.
b) Posuvky, předznamenání, nahodilé posuvky.

15. a) Romantismus a novoromantismus - Německo.
b) Septakordy a jejich obraty.

16. a) Romantismus a novoromantismus - Itálie.
b) Takty.

17. a) Romantismus a novoromantismus - Polsko, Francie.
b) Dynamické označení.

18. a) Romantismus a novoromantismus - Rusko.
b) Tempová označení.

19. a) Bedřich Smetana.
b) Rondo.

20. a) Antonín Dvořák.
b) Menuet.

21. a) Leoš Janáček.
b) Sonátová forma.

22. a) Bohuslav Martinů.
b) Stavba klasické sonáty, symfonie a koncertu.

23. a) Česká artificiální hudba 20. století.
b) Concerto grosso.

24. a) Jazz v Americe i v Evropě.
b) Vivaldiovský typ koncertu.

25. a) Impresionismus a expresionismus.
b) Symfonická báseň.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara