Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 284 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2020/2021 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Projekt EU peníze školám míří do finále
28. 04. 2014 (6954 přečtení) | Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková | Rubrika: Projekty a exkurze |
Tiskni článek Sdílej!

Již druhý školní rok je naše škola zapojena do projektu EU peníze středním školám. Projekt s číslem CZ.1.07/1.5.00/34.0930 na škole oficiálně probíhá od 1. srpna 2012

Jedna z částí projektu je věnována tvorbě digitálních učebních materiálů a jejich využití ve výuce. Práce dvacítky našich pedagogů byla v dubnu úspěšně ukončena - během dvou let u nás vzniklo 480 materiálů, které byly ověřeny ve výuce. Také část projektu věnovaná individualizaci výuky byla v dubnu uzavřena. Do projektu bylo také zahrnuto další vzdělávání pedagogů vyučujících cizí jazyk či matematiku. Do konce školního roku tedy zbývá závěrečná fáze ukončení projektu a odevzdání závěrečné monitorovací zprávy.

Na práci našich pedagogů navazovaly investice, které škola směřovala do ICT vybavení. Důsledkem je, kromě jiného, zvýšení komfortu při výuce - ve třídách lze využít počítače připojené na dataprojektory. Byl také posílen školní server, na který jsou se zvyšujícím se počtem stanic kladeny stále větší nároky.

V následujícím přehledu naleznete tematické zaměření jednotlivých sad materiálů (komplet dvaceti tematicky příbuzných materiálů) a jejich autory. Soubory jsou pedagogům naší školy k dispozici na intranetu, pro ostatní pedagogy jsou k dispozici na požádání u koordinátorky projektu (simunkova@ghb.cz).

Téma sady Autor
Biologie člověka Mgr. Hana Jezlová
Genetika Mgr. Pavla Kotnová
Botanika Mgr. Pavla Kotnová
Organická chemie RNDr. Marie Vlková
Anorganická chemie Mgr. Jiří Karel
Vesmír Mgr. Tereza Schwarzová
Testy ze středoškolské fyziky
pro hlasovací zařízení ActiVote
Mgr. Václav Vydlák
Testy ze středoškolské fyziky
pro hlasovací zařízení ActiVote II
Mgr. Václav Vydlák
Starověk a středověk Mgr. Michaela Kocmanová
Teorie a dějiny umění Mgr. Daniel Koráb
Vývojová psychologie Mgr. Radka Pořízová
Česká literatura 19. a 20. století Mgr. Aleš Říman
Světová literatura do konce 19. století Mgr. Aleš Říman
Evropa Mgr. Bc. Hana Kadečková
Mgr. Ondřej Láska
Mezipředmětové vztahy ve výuce AJ Mgr. Zuzana Tesařová
Reálie anglicky mluvících zemí Bc. Jiří Mejstřík
Reálie anglicky mluvících zemí II. Bc. Jiří Mejstřík
Jak na sport a pohyb Mgr. Gabriela Kučírková
Mgr. Monika Sedláčková
Tělesná výchova Mgr. Martin Richter
Významné osobnosti sportu Mgr. Martin Richter
Algoritmizace a programování RNDr. Jaroslav Kocman
Programování v jazyce C, C# a Python RNDr. Jaroslav Kocman
Počítačové sítě Mgr. Jiří Rojka
Počítačová grafika Mgr. Zuzana Šimůnková

Celkem bylo zapojeno 26 pedagogů naší školy. Manažerem projektu je ředitel školy PhDr. Hynek Bouchal, koordinátory projektu jsou Mgr. Hana Kvášová a Mgr. Zuzana Šimůnková.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara