Školní poradenské pracoviště
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
 • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
 • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.


Školní poradenské pracoviště
Tiskni článek Sdílej!

Ve školním roce 2022/2023 je součástí pedagogického sboru GHB jako školní psycholog Mgr. Kateřina Lemberková.

Mgr. Kateřina Lemberková
Email: lemberkova@ghb.cz

Pracovní doba
PO  
ÚT 7:15 - 17:15
ST  
ČT  
 

Na konzultaci doporučuji se předem osobně či e-mailem objednat.

Pracovna školního psychologa se nachází v přízemí staré budovy v učebně J5.

Nabídka poradenských služeb:

Školní psycholog nabízí individuální konzultace pro studenty, jejich rodiče a učitele, pracuje s třídními kolektivy, účastní se adaptačních výjezdů, podílí se na realizaci programů primární prevence a dalšími svými aktivitami usiluje o posilování pozitivní atmosféry ve škole.

Těžiště práce školního psychologa spočívá v individuální spolupráci se studenty, kterou studenti využívají jednorázově nebo opakovaně. Studenti mohou přicházet s tématy souvisejícími s jejich studiem, ale i s mnohými dalšími otázkami a potížemi, se kterými se v životě setkávají.

Pro studenty:

 • Individuální konzultace – kariérové poradenství, výukové obtíže, problémy v mezilidských vztazích, v kolektivu, rodinná problematika apod.
 • Práce s třídními kolektivy – třídnické hodiny, preventivní besedy, diagnostika vztahů ve třídách.
 • Nepovinně volitelný předmět – Praktický seminář psychologie.
 • Krizová intervence – okamžité psychologické vedení v případě krizové situace.

Pro pedagogy:

 • Metodická podpora při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami či žáků s aktuálními problémy ve vzdělávání.
 • Metodická podpora při vedení třídních kolektivů – v případě obtíží, či preventivně formou třídnických hodin, možnost diagnostiky vztahů ve třídě apod.
 • Individuální konzultace pro pedagogy dle aktuální potřeby.
 • Dle zájmu možnost řízeného setkávání skupiny pedagogů za účelem sdílení a hledání řešení aktuálních problémů s žákem či kolektivem formou bálintovských skupin.

Pro rodiče:

 • Vzdělávací či osobní obtíže Vašeho dítěte – zhoršení prospěchu, náhlá změna chování, výchovné obtíže, obtíže v kolektivu.
 • Individuální konzultace dle aktuální potřeby.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara