Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní okruhy (šk. rok 2006/2007)

Biologie

1) Viry - stavba virionu, způsob infekce, rozdělení virů, virózy
2) Buňka - typy buněk, jejich stavba, metabolismus, rozmnožování, diferenciace a specializace
3) Prokaryotické organismy - stavba buňky, fyziologie, základní rozdělení,význam
4) Prvoci - stavba buňky, způsob života, systematické rozdělení a význam
5) Metabolismus - vysvětlení pojmu, enzymy, energetický metabolismus, látkový metabolismus - základní metabolické dráhy
6) Živočichové se dvěma zárodečnými listy - houby, žahavci, žebernatky
7) Prvoústí - ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši - charakteristika, rozdělení, zástupci
8) Členovci - charakteristika kmene, systematické rozdělení a charakteristika podkmenů, významní zástupci
9) Strunatci - charakteristika kmene, rozdělení, pláštěnci a bezlebeční
10) Primárně vodní obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci
11) Suchozemští obratlovci - plazi, ptáci, savci
12) Opěrná soustava živočichů a člověka - fylogenetický přehled, charakteristika tuhých pojiv, kostra člověka
13) Pohybová soustava živočichů a člověka - fylogenetický přehled, svalová tkáň - stavba činnost, přehled svalů člověka
14) Tělní pokryv živočichů a člověka - význam, typy, stavba a funkce kůže člověka
15) Tělní tekutiny živočichů a člověka - typy tělních tekutin, krev - složení, krevní tělíska srážení krve, imunita, krevní skupiny člověka
16) Oběh tělních tekutin - typy cévních soustav, stavba orgánů, krevní oběh člověka
17) Dýchací soustava živočichů a člověka - fylogenetický přehled, stavba orgánů dýchací soustavy člověka, mechanika dýchání
18) Trávicí soustava živočichů a člověka- fylogenetický vývoj, stavba a činnost orgánů trávicí soustavy člověka, metabolismus základních živin
19) Vylučovací soustava živočichů a člověka - fylogenetický vývoj, formy vylučování, stavba a činnost ledvin
20) Hormonální řízení organismu - mechanismus působení hormonů, přehled hormonů a žláz s vnitřním vyměšováním, feromony
21) Nervová soustava živočichů a člověka - nervová tkáň - stavba a funkce, typy nervových soustav, stavba a funkce nervové soustavy člověka
22) Smyslová soustava živočichů a člověka - rozdělení receptorů, stavba a funkce smyslových orgánů
23) Tělesná teplota živočichů a člověka
24) Rozmnožovací soustava živočichů a člověka - typy rozmnožování, orgány rozmnožovací soustavy člověka, ontogenetický vývoj jedince
25) Stavba a funkce rostlinného těla - rostlinná pletiva, orgány
26) Výživa rostlin - fotosyntéza, dýchání, vodní provoz, minerální výživa
27) Růst a vývoj rostlin - rozmnožování, dráždivost, fytohormony
28) Systematické rozdělení rostlin - charakteristika oddělení,významní zástupci
29) Houby a lišejníky - charakteristika buňky, stavba stélky, výživa, rozmnožování, systém, význam
30) Genetika - molekulární základy dědičnosti, genetika buňky (prokaryotní a eukaryotní), genetika mnohobuněčného organismu - dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků, mimojaderná dědičnost, genetika populací, proměnlivost organismů, dědičné choroby
31) Ekologie - abiotické a biotické faktory životního prostředí organismů, ekosystémy, biosféra. Ochrana a tvorba životního prostředí
32) Historický vývoj Země, vznik a vývoj života na ní - přehled teorií, zákonitosti vývoje fylogenetický vývoj rostlin, živočichů a člověka

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara