Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní okruhy (šk. rok 2006/2007)

Matematika

1. Množiny a operace s nimi, matematická logika
2. Logická výstavba matematiky, definice, věty, důkazy
3. Shodná zobrazení, planimetrie
4. Podobnost a stejnolehlost
5. Geometrická tělesa, stereometrie
6. Rovnice, nerovnice, soustavy rovnic, soustavy rovnic a nerovnic
7. Rovnice a nerovnice s parametrem
8. Lineární funkce, kvadratická funkce , lineární lomená funkce
9. Mocninné funkce, mocniny a odmocniny
10. Absolutní hodnota, signum, celá část
11. Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice
12. Logaritmická funkce, logaritmické rovnice a nerovnice
13. Goniometrické funkce a jejich užití
14. Trigonometrie
15. Polohové vlastnosti lineárních útvarů
16. Metrické vlastnosti lineárních útvarů
17. Kružnice a elipsa v analytické geometrii
18. Parabola a hyperbola v analytické geometrii
19. Analytická geometrie v prostoru
20. Posloupnosti a jejich vlastnosti
21. Aritmetická posloupnost
22. Geometrická posloupnost
23. Řady a jejich užití
24. Komplexní čísla
25. Funkce a jejich vlastnosti
26. Infinitezimální počet a jeho užití
27. Kombinatorika
28. Pravděpodobnost
29. Statistika
30. Slovní úlohy a jejich řešení
31. Základy finanční matematiky

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara