Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní okruhy (šk. rok 2006/2007)

Fyzika

1. Fyzikální veličiny a jednotky, mezinárodní soustava jednotek.
2. Měření fyzikálních veličin, chyby měření.
3. Kinematika hmotného bodu.
4. Dynamika hmotných bodů.
5. Práce.
6. Energie.
7. Gravitační pole.
8. Pohyby těles v gravitačním poli.
9. Mechanika tuhého tělesa.
10. Mechanika kapalin a plynů.
11. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky.
12. Vnitřní energie, práce, teplo.
13. Struktura a vlastnosti plynů.
14. Práce plynu.
15. Kruhový děj s ideálním plynem.
16. Struktura a vlastnosti pevných látek.
17. Struktura a vlastnosti kapalin.
18. Změny skupenství.
19. Kmitání mechanického oscilátoru.
20. Mechanické vlnění.
21. Elektrický náboj a elektrické pole.
22. Vznik elektrického proudu.
23. Elektrický proud v kovech.
24. Elektrický proud v polovodičích.
25. Elektrický proud v plynech a ve vakuu.
26. Stacionární magnetické pole.
27. Nestacionární magnetické pole.
28. Střídavý proud.
29. Elektrické kmitání a vlnění.
30. Vlnové vlastnosti světla.
31. Zobrazování optickými soustavami.
32. Elektromagnetické záření.
33. Speciální teorie relativity.
34. Kvantová fyzika.
35. Fyzika elektronového obalu.
36. Jaderná fyzika.
37. Astrofyzika.
38. Fyzikální výpočty.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara