Podatelna Gymnázia Havlíčkův Brod
Logo GHB
 •    HOME
 •       SUPLOVÁNÍ
 •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
 • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
 • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.


Podatelna Gymnázia Havlíčkův Brod
Tiskni článek Sdílej!

Adresa podatelny: Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod

Provozní doba pro veřejnost:

Pondělí 8:00 14:00
Úterý 8:00 14:00
Středa 8:00 14:00
Čtvrtek 8:00 14:00
Pátek 8:00 14:00

ID datové schránky: m26v2pr. Maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB.

Adresa elektronické podatelny: podatelna@ghb.cz. Velikost jednoho e-mailu včetně příloh je max. 10 MB.

Další možnosti elektronického podání:

 • na technickém nosiči dat (CD, DVD) na sekretariátu Gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, kancelář 202, 1. patro. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost. Nepřijímáme flash disk.

Požadavky na elektronické podání:

Gymnázium Havlíčkův Brod akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech:

 • Dokument MS Word (.doc, .docx).
 • Dokument MS Excel (.xls, .xlsx).
 • Výstupním datovým formátem pro statické textové dokumenty a kombinované statické textové a obrázkové dokumenty je PDF/A (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader).
 • Výstupním datovým formátem pro statické obrázkové dokumenty je PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF.
 • Výstupním datovým formátem dynamického obrázkového dokumentu je MPEG-2, MPEG-1, GIF
 • Výstupním datovým formátem zvukového dokumentu je MPEG-2, MPEG-1 audio layer II a III, WAW, PCM.
 • Výstupním datovým formátem pro databáze je XML.
 • Výstupním datovým formátem pro účetní záznamy v elektronické podobě je ISDOC.
 • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF/A, ZFO, FO. U e-mailových zpráv ve formátu S/MIME.
 • Akceptovány jsou pouze nosiče CD a DVD se souborovým systémem ISO9660.
 • jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom nosiči dat) zasílejte pouze 1 podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Příjem a zpracování elektronických podání a podání v listinné podobě:

Po přijetí listinného podání je písemnost evidována v elektronické spisové službě, toto platí i pro elektronické podání. S využitím zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu lze činit platná podání, aniž by bylo třeba následně elektronické podání „doplňovat“ papírovou formou.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání:

 • Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Gymnáziem Havlíčkův Brod), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Gymnázium Havlíčkův Brod přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li Gymnázium Havlíčkův Brod schopné určit odesílatele nebo nepodaří-li se jí ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dále dokument nezpracovává.
 • Při zjištění, že doručený analogový dokument je neúplný nebo nečitelný a Projektová kancelář je schopna určit odesílatele, tak ho vyrozumí o zjištěné vadě a požádá o znovu podání. Pokud se nepodaří odesílatele určit, podání se dále nezpracovává.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara