Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 281 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2018/2019 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Školská rada GHB
Tiskni článek Sdílej!

Zřízení školské rady a její práva a povinnosti stanoví školský zákon (zákon. č. 561/2004 Sb.) v §167 a §168. Školská rada Gymnázia Havlíčkův Brod má šest členů, kteří zastupují pedagogické pracovníky, zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků a zřizovatele.

Seznam členů školské rady GHB od 1. 1. 2015:

Jménofunkce ve školské radějmenován (zvolen) zapovolání
Mgr. Kamil Kučera zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentůučitel
Irena Švecová zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentůučitelka
PhDr. Zdeněk Dobrý zřizovatelekrajský zastupitel
Ivana Mojžyšková zřizovatele 
Mgr. Radka Pořízová pedagogické pracovníky školyučitelka GHB
PhDr. Luděk Sedlák pedagogické pracovníky školyučitel GHB

Výsledky posledních voleb do ŠR GHB..

Další důležité dokumenty (usnesení školské rady, jednací řád školské rady) najdete v souborech ke stažení, sekce školská rada.


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2016 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara