Projekt "Učíme se ze života pro život"
Logo GHB
 •    HOME
 •       SUPLOVÁNÍ
 •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
 • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
 • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.


Projekt "Učíme se ze života pro život"
Tiskni článek Sdílej!

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy. Projekt s vizí otevřené školy nezapomíná na rodiče, zřizovatele a veřejnost, kteří by se měli dozvědět více o možnostech realizace zajímavější a přitažlivější výuky.

AKTIVITY PROJEKTU na GHB

KA 3 – Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny

KA 4 – Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky

KA 3 - Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny

Zapojení ředitele či jiného vedoucího pracovníka školy do procesu zavádění změn na škole směrem k aktivizující výuce a podpoře přenosu kompetencí (formou pedagogického leadershipu)

 • pravidelné setkávání na principu komunit vzájemného učení, výměna zkušeností
 • 4 setkání pro každého zapojeného pracovníka
 • možnost intervizních schůzek přímo na zapojených školách k vykomunikování vlastního projektu změny (plánovaný průběh zavádění změn)
 • možnost organizace kolegiálních hospitací

KA 4 - Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky

Podpora zapojených pedagogů při využití vybraných aktivizačních a transferových nástrojů přímo ve výuce na partnerských základních a středních školách. Vybrané aktivizační/transferové nástroje (v podobě metodických a pracovních listů) z připravených portfolií mohou pedagogové využít k rozvoji níže uvedených oblastí.

Aktivizační nástroje

 • Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)
 • Kariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků)

Transferové nástroje

 • Jazykové kompetence v nejazykových předmětech
 • ICT kompetence mimo oborový předmět informatika / práce s PC
 • Čtenářská gramotnost mimo výuku ČJ
 • Matematická gramotnost mimo výuku M

Pedagogové ze zapojené školy se budou setkávat v rámci komunit vzájemného učení za účelem vzájemné výměny zkušeností se zaváděním inovativních nástrojů do výuky, sdílení a vzájemné podpory při řešení obdobných problémů v rámci aktivizující výuky a přenosu kompetencí mimo oborové předměty. Zúčastnit se mohou také tzv. „letních škol“ - vícedenního vzdělávacího pobytu, kde mohou sdílet a vyměňovat zkušenosti s plánováním využití aktivizačních a transferových nástrojů ve výuce a následně vyhodnotit průběh této inovativní výuky i s pedagogy z ostatních zapojených škol.

Současně plánované projektové aktivity přispějí k větší otevřenosti základních a středních škol Kraje Vysočina zejména směrem k rodičovské veřejnosti a zřizovateli prostřednictvím zveřejňování záznamů z výuky na webu školy. Dále dojde ke zhodnocení úrovně rozvoje kompetencí a gramotností žáků 2. stupně zapojených ZŠ a SŠ a k evaluaci reálné výuky.

Na Gymnáziu Havlíčkův Brod realizujeme projekt ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020.

Obrazová dokumentace ke stažení (průběžně se doplňuje):

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara