Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 284 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2020/2021 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Projekt "ICT v pedagogické praxi na Gymnáziu Havlíčkův Brod"
Tiskni článek Sdílej!

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0028
Termín realizace: 1. 12. 2010 - 30. 6. 2012

Projekt je určen pedagogům osmiletého a čtyřletého studijního cyklu Gymnázia Havlíčkův Brod. V souvislosti s rozvojem ICT se zvyšují požadavky na použití ICT ve výuce. Projekt zabezpečuje další vzdělávání pedagogů v této oblasti s přímým dopadem na praxi cílové skupiny. S ohledem na potřeby pedagogické praxe chceme ve formě lektorovaných školení a lektorských hospitací nabídnout využití novinek z oblasti software v přípravě a realizaci výuky a také seznámit s problematikou vlivu Internetu na bezpečnost žáků i pedagogů. Kromě intenzivních školení plánovaných zejména v době školních prázdnin projekt počítá s prokázáním praktického využití získaných znalostí a dovedností v rámci přípravy a realizace vyučovacích hodin jednotlivých frekventantů se zpětnou vazbou lektora. Vzhledem k tomu, že školení povedou odborníci s dlouholetou pedagogickou praxí na uvedeném stupni škol, počítáme s přínosem nejen ve formě informovanosti o novinkách, ale hlavně s přímou podporou využití ICT ve výuce.

Podmínky zpracování projektu: viz stránky KÚ Vysočina, Finanční zdroje z EU, Operační programy 2007 - 2013

Loga k projektu "Interaktivní tabule"

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara