Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní okruhy (šk. rok 2006/2007)

Informatika a výpočetní technika

1. Algoritmus - vlastnosti, efektivita, optimalizace
2. Větvení a cykly (jazyky C a Pascal)
3. Jednoduché datové typy (jazyky C a Pascal)
4. Strukturované datové typy - pole (jazyky C a Pascal)
5. Strukturované datové typy - řetězec (jazyky C a Pascal)
6. Strukturované datové typy - záznam (jazyky C a Pascal)
7. Strukturované datové typy - množina (jazyk Pascal)
8. Strukturované datové typy - soubor (jazyky C a Pascal)
9. Procedury a funkce (jazyky C a Pascal)
10. Objekty (jazyky Delphi Pascal, C#, Java)
11. Vyhledávací metody
12. Třídění - metody se složitostí úměrnou n2
13. Třídění - metody se složitostí úměrnou n.log2n
14. Řešení soustav lineárních rovnic - Gaussova eliminační metoda
15. Řešení soustav lineárních rovnic - Cramerovo pravidlo
16. Práce s textem, textové editory
17. Numerické řešení rovnic s jednou neznámou
18. Hromadné zpracování dat, databázové systémy
19. Dynamické datové struktury, ukazatele
20. Počítačová grafika
21. Tabulkové kalkulátory
22. Operační systémy
23. Počítačové viry
24. Počítačové sítě
25. Internet, jazyk HTML
26. Programovací jazyky
27. Technické prostředky výpočetní techniky
28. Reprezentace dat v počítači
29. Komprese dat

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara