Gymnázium Havlíčkův Brod - oficiální webové stránky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Maturitní okruhy (šk. rok 2006/2007)

Chemie

1. Složení a struktura atomů a iontů.
2. Hmotnost atomů a molekul. Látkové množství.
3. Periodická soustava prvků - periodická tabulka prvků, periodicita fyzikálních a chemických vlastností atomů prvků.
4. Chemická vazba, struktura a vlastnosti látek
5. Roztoky, koncentrace roztoků.
6. Chemické reakce a rovnice, stechiometrické výpočty.
7. Chemická termodynamika, entalpie, entropie, Gibbsova energie.
8. Termochemie - reakční teplo, termochemické zákony, slučovací a spalné teplo.
9. Chemická kinetika.
10. Chemická rovnováha.
11. Protolytické reakce.
12. Redoxní reakce a elektrochemie.
13. Srážecí a komplexotvorné reakce.
14. Vodík a kyslík.
15. Vzácné plyny.
16. p5 prvky.
17. p4 prvky.
18. p3 prvky.
19. p2 prvky.
20. p1 prvky.
21. s1 a s2 prvky.
22. přechodné prvky - charakteristika.
23. Prvky skupiny chromu.
24. Prvky skupiny manganu.
25. Prvky skupiny železa.
26. Prvky skupiny mědi.
27. Prvky skupiny zinku.
28. Základy organické chemie - názvosloví org. chemie, vazby v molekulách organických sloučenin, izomerie, +I a -I efekt, konjugované systémy, +M a -M efekt, stereochemie.
29. Acidita a bazicita organických sloučenin, reakce organických sloučenin..
30.. Alkany a cykloalkany.
31. Alkeny a alkadieny.
32. Alkyny.
33. Aromatické uhlovodíky.
34. Halogenderiváty uhlovodíků.
35. Organokovové sloučeniny.
36. Dusíkaté deriváty uhlovodíků - nitrosloučeniny a nitrososloučeniny, azosloučeniny,diazoniové sloučeniny, aminy.
37. Alkoholy a fenoly, soli alkoholů a fenolů.
38. Ethery.
39. Karbonylové sloučeniny - aldehydy a ketony.
40. Karboxylové kyseliny.
41. Substituční deriváty karb. kyselin - aminokyseliny, halogenkyseliny, hydroxykyseliny.
42. Funkční deriváty karb. kyselin - soli a estery, amidy, laktony a laktamy, anhydridy, halogenidy kyselin, amidy a imidy, nitrily.
43. Deriváty kyseliny uhličité.
44. Sirné deriváty uhlovodíků - thioly, sulfidy a thiokyseliny, sulfonové kyseliny.
45. Heterocyklické sloučeniny.
46. Alkaloidy a izoprenoidy.
47. Barviva a pigmenty, léčiva, pesticidy.
48. Syntetické polymery.
49. Lipidy a jejich metabolizmus.
50. Sacharidy a jejich metabolizmus, fotosyntéza.
51. Bílkoviny a jejich metabolizmus, proteosyntéza.
52. Nukleové kyseliny.
53. Enzymy, vitaminy, hormony.
54. Chemické děje v živých soustavách - charakteristika živých soustav, charakteristika metabolizmu, podstata a význam oxidačně-redukčních reakcí, vznik energie v organizmech, Krebsův cyklus, dýchací řetězec.
55. Analytická chemie.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara