Logo GHB
 •    HOME
 •       SUPLOVÁNÍ
 •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • úspěšně fungujeme 284 let, máme na co navazovat
 • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
 • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2020/2021 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Projekt "Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina"
Tiskni článek Sdílej!

Hlavním cílem projektu je rozvoj interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina.

Aktivity projektu:

 • zajištění potřebné techniky a software pro interaktivní výuku – interaktivní tabule, datové projektory, ozvučení, software
 • vzdělávání pracovníků partnerských škol
 • tvorba metodických příruček pro jednotlivé předmětové skupiny, které umožní tvorbu interaktivních hodin a výuku na úrovni odpovídající gymnaziálnímu vzdělávání
 • vzdělávání pracovníků partnerských škol v tvorbě interaktivních výukových materiálů
 • 98 pedagogů z 11 partnerských škol vytvoří 2450 výukových hodin ze všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných na školách
  - zvláštní důraz je kladen na tvorbu výukových materiálů pro výuku anglického jazyka, informatiky a environmentálního vzdělávání
 • 4500 studentů projde do 30. 4. 2012 systémem interaktivní výuky
 • studenti partnerských škol zpracují 1500 referátů pro prezentaci na interaktivních kompletech.
 • webový portál www.gymnaziainteraktivne.cz.

Partnerské školy:

Podmínky zpracování projektu: viz stránky KÚ Vysočina, Finanční zdroje z EU, Operační programy 2007 - 2013

Loga k projektu "Interaktivní tabule"

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara