Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Proč studovat na Gymnáziu Havlíčkův Brod
06. 11. 2013 (2121 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!


DESET DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT GYMNÁZIUM HAVLÍČKŮV BROD

1. Mimořádná úspěšnost při přijímání na prestižní vysoké školy

2. Ve srovnání s ostatními gymnázii v ČR dosahují naši studenti ve všech předmětech státní maturitní zkoušky pravidelně nadprůměrných výsledků. přesvědčit se můžete v následujících článcích o výsledcích z jednotlivých let:

a) Maturita 2011

b) Maturita 2012

c) Maturita 2013 a celkové srovnání s předchozími lety

3. Spolupráce s celou rodinou na tom, aby se studentům na škole dařilo co nejlépe:

- plesy, koncerty, dny otevřených dveří, rodičovské schůzky; Sdružení rodičů a přátel gymnázia

- osobní konzultace; e-mailová komunikace ; webové rozhraní; známky přes internet

4. Úspěšná péče o nadané i handicapované studenty

- individuální vzdělávací plány pro nadané

- úspěšnost v soutěžích

- 14 nominací na Talent Vysočiny 2012

- 14 nominací na Talent Vysočiny 2013 

- úspěšná integrace studentů s psychickým handicapem

- úspěšná absolventka s fyzickým handicapem

5. Účast na řadě mezinárodních projektů, výměnných pobytů, zahraničních exkurzí

6. Aktivní a úspěšná účast našich studentů na společenském a kulturním životě regionu

- maturitní ples

- Štěpánská zábava

- majáles

- studentský parlament

- školní akademie

- hudební skupiny

- spolupráce s ČČK

- egyptské podzemí

7. Rozvoj individuálního profilu každého studenta pestrou nabídkou volitelných předmětů, a specializovaných kursů

8. Rozsáhlá publikační a přednášková činnost profesorského sboru

9. Mizivý výskyt sociálně patologických jevů

10. 277 let dlouhá tradice


Pět důvodů proč studovat na Gymnáziu v Havlíčkově Brodě právě od školního roku 2013-2014

1. Stejně jako loni otevíráme dvě třídy čtyřletého cyklu a jednu třídu cyklu osmiletého

- oproti předchozím letům tak můžeme přijmout o 30 studentů více

2. Po loňských pozitivních ohlasech opět nabízíme kvalitní přípravu na přijímací zkoušky:

- 20. 11. 2013 a 5. 2. 2014 přijímačky nanečisto

- na přelomu února a března přípravný kurs na přijímačky (čeština, matematika)

3. Rozsáhlé rekonstrukce – moderní škola:

- kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v letech 2012-2013 (6 milionů Kč)

- zateplení nové budovy, výměna oken a nová fasáda v létě 2013 (10 milionů Kč)

- chystaná rekonstrukce elektroinstalace v letech 2014-2015 (16 milionů Kč)

- chystané badatelské centrum v podkroví staré budovy 2014-2015 (odhad: 6 milionů Kč)

- chystaná rekonstrukce učebny chemie na jaře 2014

4. Investice do ICT vybavení v letech 2012-2013 za 1 milion Kč

5. Spoluúčast na evropských projektech - více mimoškolních aktivit: kariérní poradenství, nepovinné předměty a zájmové útvary, exkurze, etc...

 

PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ, ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A AKTIVIT GYMNÁZIA


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara