Podle výsledků státních maturit patří brodské gymnázium k nejlepším školám na Vysočině
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Podle výsledků státních maturit patří brodské gymnázium k nejlepším školám na Vysočině
03. 11. 2012 (5629 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Lidové noviny vyhrály právní spor s Ministerstvem školství, které bylo nuceno tomuto deníku předat kompletní seznam středních škol a jejich maturitních výsledků v letech 2011 a 2012. Novináři výsledky přenesli do přehledných tabulek, které nabízejí srovnání mezi jednotlivými školami. Naše gymnázium si podle těchto tabulek vede velmi dobře.

Zveřejněné výsledky se týkají státní části maturitní zkoušky v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce. Tabulky vnášejí  zajímavé světlo na výsledky, jež v uplynulých dvou letech Cermat poslal rovnou na školu, a které jsme již dříve komentovali.

Žádné statistické číslo neobstojí samo o sobě, důležitou roli vždy hraje interpretační rámec, do něhož je zasazeno. Novináři z Lidových novin si v tomto směru počínali velmi přehledně. Nadprůměrné výsledky škol zvýraznili modrou barvou, podprůměrné oranžovou. Gymnázium Havlíčkův Brod při tom nasbíralo nejvíce modrých políček ze všech škol Kraje Vysočina. Z výsledků dále vyplývá, že se zde maturuje na všech možných úrovní ze všech možných předmětů: studenti se nebojí volit si těžší úroveň, nebojí se volit si náročnější předměty. Při bližším pohledu na tabulku a při podrobnějších znalostech mechanismu státních maturit zjistíme, že nejobjektivnějším kritériem hodnocení je u všech předmětů základní úroveň maturitní zkoušky, kterou prochází zdaleka nejvyšší procento studentů (v případě českého jazyka se blížíme 100%, velmi vysoké je toto číslo i v případě matematiky a angličtiny). Naopak nelze přihlížet k výsledku vyšší úrovně: počty studentů, kteří z ní maturují, jsou natolik rozdílné (často velmi malé), že nemá smysl čísla porovnávat. Stejně tak nemá smysl porovnávat výsledky písemných prací a ústní části zkoušky: ty se hodnotí přímo na škole a každá škola má svá vlastní měřítka hodnocení: trojka na náročné škole může mít hodnotu jedničky na škole, která na studenty velké nároky klást nemůže.

Například v českém jazyce (základní úroveň) bylo brodské gymnázium v Kraji Vysočina v roce 2011 na prvním místě ze všech středních škol. V matematice naše gymnázium dopadlo jak v roce 2011, tak v roce 2012 nejlépe ze všech gymnázií na Vysočině, v rámci celé České republiky jsme desátí nejlepší ze všech středních škol. Když sečteme všechny body z uvedených zkoušek, zjistíme, že brodské gymnázium v rámci Kraje Vysočina obsadilo v těsném závěsu za prvním druhé místo.

Uvedená čísla pochopitelně nemohou vystihnout celou kvalitu výchovy a vzdělávání na gymnáziu, pokud je však uvedeme do vztahu s úspěšností našich studentů při přijímání na vysoké školy, s úspěchy, jichž naši studenti dosahují v rámci soutěží, s celou řadou exkurzí, kurzů a dalších aktivit, které jsou zde v rámci studia nabízeny, pak je zřejmé, že studenti a profesoři brodského gymnázia si nevedou zle.

Níže jsme výsledek našeho gymnázia přepsali do jednoduché tabulky, v obrázkové formě pak ještě přinášíme výsek výsledků, jak je zveřejnily Lidové noviny.

 

 

ČJ 2011

ČJ 2012

MA 2011

MA 2012

AJ 2011

AJ 2012

Celkem

Výsledek GHB (body)

87

86

90

85

88

85

521

Nejlepší výsledek na Vysočině

87-GHB

89

90-GHB

85-GHB

90

93

525*

 *U tohoto čísla nejde o součet čísel, která mu v řádku předcházejí, ale o součet, kterého dosáhla nejlepší škola v Kraji Vysočina.

LN


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara