Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Školská rada GHB
Tiskni článek Sdílej!

Zřízení školské rady a její práva a povinnosti stanoví školský zákon (zákon. č. 561/2004 Sb.) v §60 a §61. Školská rada Gymnázia Havlíčkův Brod má šest členů, kteří zastupují pedagogické pracovníky, zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů a zřizovatele. Zástupci pedagogických pracovníků a zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů byli zvoleni ve volbách ze dne 24. 11. 2005 (výsledky voleb do školské rady), dva zástupce zřizovatele jmenovala Rada kraje Vysočina.

Seznam členů školské rady GHB:
Jménofunkce ve školské radějmenován zapovolání
Mgr. Romana Suchápředseda školské radyzletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentůarchivní inspektor
Ing. Tomáš Hermannmístopředseda školské radyzřizovateleuvolněný člen rady města Havlíčkův Brod
Mgr. Jan Štefáček zřizovatelestarosta města Přibyslav, člen zastupitelstva kraje Vysočina
MUDr. Petr Libus zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentůlékař
Mgr. Jiří Rojka pedagogické pracovníky školyučitel, zástupce ředitele Havlíčkova gymnázia
Mgr. Danuše Vejrová pedagogické pracovníky školyučitelka, statutární zástupkyně ředitele Havlíčkova gymnázia

Kontakt pro rodiče a studenty na jejich zástupce ve školské radě:
Mgr. Romana Suchá, sucha@hbnet.cz, tel. 776847326


Další důležité dokumenty (usnesení školské rady, jednací řád školské rady) najdete v souborech ke stažení, sekce školská rada.

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara