Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.


Školská rada GHB - výsledky voleb
Tiskni článek Sdílej!

Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063

24. 11. 2005

Výsledky voleb do školské rady


Volba pedagogických pracovníků školy

1. Mgr. Danuše Vejrová 32 hlasů
2. Mgr. Jiří Rojka 29 hlasů
3. Mgr. David Beránek 5 hlasů


Volba zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů

1. Bc. Jan Schneider 82 hlasů
2. Mgr. Romana Suchá 67 hlasů
3. Mgr. et Bc. Marcela Hájková 53 hlasů
4. Martin Hečko 31 hlasů

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara