Nová podoba přijímacích zkoušek: všechny zájemce důkladně připravíme
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
 • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
 • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Nová podoba přijímacích zkoušek: všechny zájemce důkladně připravíme
01. 10. 2014 (5362 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

 AKTUALIZOVÁNO!!  Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 16. 9. 2014 uložila ředitelům všech středních škol krajem zřizovaných (což jsou úplně všechny SŠ v okrese Havlíčkův Brod a drtivá většina SŠ v kraji), aby se už letos zúčastnily přijímacích zkoušek centrálně zadávaných ministerstvem školství.

1. Přijímací zkoušky nanečisto a tréninky

Zájemci o studium na našem gymnáziu se však nemusí ničeho obávat, protože všichni zainteresovaní  - vedení i profesoři školy -  jsou se změnami důkladně seznámeni a už teď nabízejí informace i služby, které na novou podobu přijímacích zkoušek důkladně připraví.

Už první varianta přijímacích zkoušek nanečisto, která se uskutečnila v rámci dne otevřených dveří ve středu 19. 11. 2014, svým obsahem i formou odpovídala přijímacím zkouškám připravovaným ministerstvem školství. Stejně tak tomu bude i u druhé verze přijímaček nanečisto, která proběhne v rámci informačního dne ve středu 11. února 2015 od 14.00.

Oblíbené tréninky na přijímací zkoušky, které pořádáme už třetím rokem a které letos proběhnou vždy ve středu 18. a 25. února, 4. a 11. března od 14.15, pak zájemce provedou nejen obsahovými nástrahami „přijímaček“, ale naučí je také vyplňovat testové formuláře, které ministerstvo připravuje. Na tréninky se můžete registrovat na mailu  bouchal@ghb.cz

2. Obsah přijímacích zkoušek

Ministerstvo školství připravuje přijímací testy z českého jazyka a matematiky, a to v provedení pro 5. i 9. ročník ZŠ – tedy pro zájemce o osmileté i čtyřleté studium. Ministerstvo ve svých materiálech přesně vymezuje, co bude didaktický test z českého jazyka a didaktický test z matematiky obsahovat. Naši profesoři zájemce seznámí jak s tímto obsahem, tak s formou testů během výše avizovaných přijímacích zkoušek i tréninků na přijímací zkoušky. 

3. Přihláška ke studiu a způsob konání přijímacích zkoušek

Zájemce o studium použije k přihlášení formulář přihlášky nově stanovený ministerstvem školství. Na přihlášce může uchazeč uvést maximálně dvě školy, na které se hlásí. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč i jeho zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce do 15. března 2015. Pokud budou chtít zájemci o studium naší školy s vyplněním přihlášky pomoci, budou tak moci učinit mj. v rámci informačního dne ve středu 11. února 2015.

Vzhledem k úvodem zmíněnému nařízení Kraje Vysočina je velmi pravděpodobné, že obě školy, na které se bude hlásit zájemce o studium na našem gymnáziu, se zúčastní přijímacích zkoušek zadávaných ministerstvem školství. V tom případě uchazeč vykoná v řádném termínu přijímací zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ministerstvo školství centrálně všechny testy vyhodnotí a výsledek zašle oběma školám, tj. i škole, kterou uchazeč uvedl jako druhou v pořadí. Kritéria přijímacího řízení (tedy stanovení hranice toho, kdo v přijímacím řízení uspěl a kdo neuspěl) zůstávají v kompetenci ředitele dané školy.

Pokud se bude uchazeč hlásit na naše gymnázium a zároveň na školu, která vytvoří své vlastní přijímací zkoušky, vykoná nejdříve 15. dubna přijímací zkoušky na naši školu, poté 22. či 23. dubna na školu druhou.

4. Časový harmonogram přijímacích zkoušek

„Přijímačkový kolotoč“ se pro všechny žáky 9. tříd a některé žáky 5. tříd základních škol naplno roztočí na konci ledna. Jízdní řád přijímacího řízení na Gymnáziu Havlíčkův Brod bude vypadat následovně:

 •   konec ledna 2015: bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení (vestibul školy + www.ghb.cz); konkrétní datum zveřejnění závisí na tom, kdy ministerstvo poskytne doporučenou hranici úspěšnosti pilotních testů, od nichž se nastavení kritérií bude odvíjet
 •   11. 2. 2015: informační den a přijímačky nanečisto – příležitost pohodlného předání přihlášek ke studiu včetně možnosti individuálních konzultací se zástupci vedení školy; přijímačky nanečisto proběhnou mezi 14.00-16.00
 •   18. a 25. 2; 4. a 11. 3. 2015 od 14.15 tréninky na přijímací zkoušky; na trénink se můžete registrovat na adrese: bouchal@ghb.cz
 •   13. 3. 2015: (vzhledem k tomu, že zákonem stanovený termín 15. 3. vychází na neděli) poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou
 •   konec března 2015: zveřejnění počtu přihlášených uchazečů na www.ghb.cz
 •   začátek dubna 2015: rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce
 •   15. 4. 2015: řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium
 •   16. 4. 2015: řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium
 •   21. 4. - 22. 4. 2015: výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek (vestibul školy + www.ghb.cz)
 •   14. 5. 2014: náhradní termín přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního termínu a řádně se omluvili           

5. Další důležité informace pro zájemce o studium

Zájemce o studium připravujeme na přijímací řízení již několik let, v tom se pro letošní rok nic nemění. Standardní informaci o všech aktivitách souvisejících s přijímacím řízením najdete v samostatném článku, který jsme zveřejnili již v polovině září. Pokud máte zájem o studium na naší škole a chcete dostávat aktuální informace, napište nám na mail bouchal@ghb.cz. My váš kontakt zařadíme do naší databáze a o všech novinkách vás budeme obratem informovat.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara