Den otevřených dveří: přijímačky nanečisto, Egypťané, aboriginal art, atd…
Logo GHB
 •    HOME
 •       SUPLOVÁNÍ
 •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
 • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
 • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Den otevřených dveří: přijímačky nanečisto, Egypťané, aboriginal art, atd…
05. 11. 2014 (4637 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Srdečně zveme širokou veřejnost na den otevřených dveří, který se koná ve středu 19. listopadu 2014 od 8 do 17 hodin. Všichni zájemci se budou moci zúčastnit přijímacích zkoušek nanečisto, jež budou svou formou i obsahem odpovídat ostrým přijímačkám, které chystá ministerstvo školství. Na rodiče, výchovné poradce i všechny další návštěvníky pak čeká bohatý, informačně nabitý program.

Dopolední program je určen pro organizované skupiny žáků ze základních škol, mohou se ho však účastnit i jednotlivci, stačí, když nám napíšou na mail bouchal@ghb.cz. Návštěvníci dopoledního programu se budou přímo a aktivně podílet na výuce několika gymnaziálních předmětů. Odpolední program začíná ve 14.00 hodin a je volně přístupný

Během dne otevřených dveří můžete mj. získat podrobné informace o nové podobě přijímacího řízení. Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 16. 9. 2014 uložila ředitelům všech středních škol krajem zřizovaných (což jsou úplně všechny SŠ v okrese Havlíčkův Brod a drtivá většina SŠ v kraji), aby se už letos zúčastnily přijímacích zkoušek centrálně zadávaných ministerstvem školství. Na našem gymnáziu vás budeme nejen přesně a přehledně informovat o tom, jak budou nové přijímačky vypadat, ale žáci 5. a 9. tříd, si mohou během dne otevřených dveří vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Ty budou počtem úloh, svým typem i časovou dotací odpovídat skutečným přijímacím zkouškám. Při těchto přípravných přijímacích zkouškách budou přítomni naši zkušení učitelé, kteří poradí, jak zvládnout samotné úlohy i stres a trému, které jsou s přijímacím řízením neodmyslitelně spojeny. V 15.00 začnou v jednotlivých učebnách přijímací zkoušky z matematiky a v 16.00 analogickým způsobem odstartuje český jazyk. V rámci každé zkoušky studenti nejdříve vyplní přijímačkový test, který posléze rozeberou s přítomnými vyučujícími, ve zpětné vazbě si budou moci svůj výsledek porovnat s dalšími účastníky testování.

Každý, kdo se zúčastní přijímacích zkoušek nanečisto, získá přístup do informační a tréninkové databáze naší školy, budou mu pravidelně zasílány veškeré aktuální informace týkající se přijímacího řízení, přednostně a s časovým předstihem získá ukázkové testové úlohy a obdrží také tréninkové lekce s dalšími úlohami z matematiky i českého jazyka.

Všechny návštěvníky budou po škole provádět naši studenti. Ti, kteří přijdou, se budou moci zúčastnit workshopů, her, výukových lekcí, experimentů, soutěží, hudební a výtvarné produkce, výstav, čeká na ně mj. bodypainting, prezentace společného projektu výtvarné výchovy a zeměpisu o Austrálii (aboriginal art), výroba artefaktů inspirovaných starověkým Egyptem a řada dalších aktivit. K besedám a konzultacím bude připraveno vedení školy i jednotliví profesoři a studenti gymnázia. Ředitel gymnázia představí fungování školy i nástrahy letošních přijímaček v informačním a diskuzním bloku ve sborovně ve 14.30, 15.30 a 16.30.

 

Přehled aktivit jednotlivých předmětů
ČJ
 • přijímací zkoušky nanečisto (od 16.00)
MA
 • přijímací zkoušky nanečisto (od 15.00)
Vedení
 • informační servis - 14.30, 15.30, 16.30 (sborovna)
AJ
 • prezentace učebních pomůcek
 • 14.00 - 15.00 - zástupce vydavatelství Oxford - prezentace učebnic pro vyšší gymnázium
NJ
 • výsledky soutěží, nabídka exkurzí; časopisy, slovníky a učebnice; cestopisné video o německy mluvících zemích
FJ
 • prezentace výukových aktivit a učebních materiálů
RJ
 • prezentace výukových aktivit a učebních materiálů
BI
 • lekce biologického kroužku v laboratoři biologie, 14.00-16.15
 • prezentace pomůcek, učebnic, projektu v posluchárně biologie
ICT
 • výuka zájmového útvaru "Úvod do programování"
 • workshop: 3D tisk
FY
 • prezentace Fyzikálního kroužku, 8.10-16.00
 • prezentace Kroužku moderní fyziky, 14.00-17.00
CH
 • lekce chemického kroužku, 14.30-16.30
DE
 • prezentace učebních pomůcek před kabinetem
 • seminář soudobých dějin: Iránská revoluce 1979 (Chomejní) a vpád SSSR do Afghánistánu 1979 14.20-15.30
ZE
 • Austrálie - aboriginal art - prezentace společné aktivity ZE+VV
 • prezentace školní expedice Norsko 2013 a představení nově připravované expedice Rumunsko 2015
LA
 • výsledky soutěží, učebnice, …
TV
 • florbal, případně další sport. aktivity
 • zpřístupnění prostor malé tělocvičny a posilovny, projekce
VV
 • plný ateliér dětí v ateliéru + hudba, projekce
 • KRESBA U STOJANU, GRAFIKA, ENKAUSTIKA, AUTORSKÁ KNIHA… UKÁZKY TECHNIK, 8.00-16.00
 • na chodbě u zeměpisu – Umění domorodé Austrálie (malba, grafika, objekty, body painting, hra na didgeridoo - Josef Vak)
 • oranžová chodba-3.p za matemat.- Egyptské variace (zlaté reliéfy-patinování+decoupage)
 • chodba – 2. patro – u jazyků – Kolářovské koláže
 • zelená chodba u chemie – surrealistické buňky
 • chodby – warholovská mozaika, zrcadlová chodba (prořezané obrazy), Aleš Lamr - variace
ghb


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara