Zpětnovazební dotazníky 2023
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Zpětnovazební dotazníky 2023
06. 11. 2023 (800 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Článek přináší bližší informaci o zpětnovazebních dotaznících, jež mohou rodiče i studenti vyplňovat v týdnu od 6. 11. do 13. 11. 2023.

V tradičním čase podzimních třídních schůzek se obracíme na rodiče i studenty se zpětnovazebními dotazníky. Otázky jsme zásadním způsobem rozšířili a proměnili tak, aby efektivněji zrcadlily rodičovský i studentský pohled na fungování školy. Data, která vyplněním dotazníků získáme, pomohou nastavit další práci ve škole. Dotazníky připravilo vedení školy, které též provede vyhodnocení získaných dat a rozhodne o případných návazných krocích, které z vyhodnocení vyplynou. S vyhodnocením a návaznými kroky budou seznámeni nejdříve vyučující, posléze studenti i rodiče. Data pak dále využijí třídní učitelé při třídnické práci, ostatní pedagogové při své práci v jednotlivých předmětech a školní poradenské centrum (psycholožka, kariérní poradkyně a preventistka) též při své další činnosti.

Odkaz na dotazníky jsme rozeslali pře Bakaláře – studentům na jejich studentské účty, rodičům na rodičovské. Anonymita všech zúčastněných je zajištěna. Cílem šetření není jakési sumativní hodnocení činností a dalších jevů, má sloužit ke zlepšení konkrétních položek práce a dalšího pobytu ve škole. Za vyplnění děkujeme předem.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara