Změna učebních dokumentů pro gymnázia
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Změna učebních dokumentů pro gymnázia
04. 09. 2006 (3146 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Dne 31. července 2006 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy závazný pokyn pro změnu stávajících platných dokumentů z roku 1999. Chce tak zabezpečit nezbytně nutné podmínky pro přípravu žáků na novou podobu maturitní zkoušky, která bude mít svou premiéru ve školním roce 2007/2008. Změna učebních dokumentů představuje navýšení o 2 disponibilní hodiny v každém ročníku vyššího stupně osmiletého studijního cyklu (kvinta - oktáva) a ve stejném rozsahu v každém ročníku čtyřletého studijního cyklu. Změna je v souladu s Rozvojovým programem podpory vzdělávání v gymnáziích (19. 06. 2006, MŠMT ČR).

Vedení školy na svém jednání dne 10. srpna 2006 rozhodlo o distribuci těchto 24 nových disponibilních hodin na žáka takto:

1. ročník: 1 ZSV; 1 MA
2. ročník: 1 ČJ; 0,5 FY; 0,5 BI
3. ročník: 0,5 CH; 0,5 BI; 1/1 IVT
4. ročník: 1/1 CJ 1; 1 ZSV

kvinty: 1 MA; 1 ZSV
sexty: 1 ČJ; 0,5 FY; 0,5 BI
septimy: 0,5 CH, 0,5 BI; 1/1 IVT
oktávy: 1 ZSV; 0,5 FY; 0,5 CH

Tento návrh respektuje zásady normy MŠMT o změně učebních dokumentů (č.j. 18 961/2006-23), schválený Rozvojový program (16 034/2006-23), finanční i personální situaci školy. Takto bude přednesen na zahajovací poradě pedagogické radě dne 28. srpna 2006.

Mgr. Milan Novák, 11.08. 2006


učební plán pro školní rok 2006/2007 s navýšenými hodinamisvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara