Výběr jednotného grafického designu GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Výběr jednotného grafického designu GHB
24. 01. 2010 (1594 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V prosinci 2009 byla ukončena soutěž zaměřená na vytvoření návrhu vizuálního stylu našeho gymnázia. Cílem této akce bylo řešení jednotného a prakticky využitelného grafického systému školy (hlavičkový papír, pozvánka, plakát, obálka almanachu, poutač, vlajka…). Autoři měli začít redesignem (modernizací) loga vytvořeného naším bývalým studentem a předním českým designérem Bohuslavem Blažejem. Do soutěže je přihlášeno celkem 15 návrhů zpracovaných buï  elektronicky, nebo ručně podle věkových schopností a možností autorů. Kreativní rozpětí je široké a zahrnuje řešení od pouhých barevných variací a drobných grafických zásahů až po radikálnější úpravy využívající rozmanité symboliky. Všechny návrhy jsou komplexní, zaměřené mj. na řešení  designu blížících se oslav a využitelné při vizuální úpravě interiéru naší školy.

Vzhledem k tomu, že nový design změní vizuální „tvář“ naší školy  na mnoho let, bude výběru vítězného pojetí věnována patřičná pozornost. Z tohoto důvodu se k posouzení  a volbě nejlepšího designu sejde pestrá komise složená ze zástupců pedagogů, vedení školy, školské rady, sdružení rodičů a přátel gymnázia, studentů i odborníků (Galerie VUHB). Jejich hlasování bude mít doporučující charakter a mezi dvěma nejvýše bodovanými návrhy potom vyberou učitelé výtvarné výchovy ten vítězný.

Přejme tedy gymnáziu nový svěží a vhodný design, který bude školu už zakrátko provádět oslavami výročí založení.

Daniel Korábsvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara