Volby do ŠR GHB - volba zástupce žáků
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Volby do ŠR GHB - volba zástupce žáků
19. 12. 2008 (3548 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Dne 31. 12. 2008 končí funkční období člena Školské rady Gymnázia Havlíčkův Brod, který byl zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci nezvolili svého zástupce (do stanoveného termínu nebyl navržen žádný kandidát), a to ani po opakované výzvě (do stanoveného termínu byl navržen pouze 1 kandidát), jmenuje na základě § 167 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, zbývajícího člena školské rady ředitel školy. Je jím onen kandidát z opakované výzvy Mgr. Jan Krýsa (IT technik, síťový specialista), který je zákonným zástupcem studentky ze sekundy B.

Funkční období začíná novému členovi dne 01. 01. 2009 a je tříleté.  

V Havlíčkově Brodě 19. 12. 2008

                                                 Mgr. Milan Novák, v.r., ředitel školysvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara