Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 281 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2018/2019 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Volby do Školské rady GHB - aktuálně!
16. 04. 2008 (3929 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Ve středu 16. dubna 2008 se konají volby do Školské rady GHB, a to od 16.30 do 18.15 hod. Volební místnost je v jazykové učebně J1 (1. patro, vedle hlavního schodiště). Jedná se o volbu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Navrženi byli tři kandidáti:

MUDr. Petr Libus
47 let, vysokoškolské vzdělání
lékař
zákonný zástupce žákyně sexty B Karolíny Libusové

Bc. Jan Schneider
53 let, vzdělání Cambridge Certificate in Religious Studies (nostrifikováno UK Praha)
publicista, bezpečnostní analytik

Mgr. Bohuslav Tichý
36 let, vysokoškolské vzdělání
armádní psychologsvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2016 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara