Umělecký kurs startuje už za týden!!!
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Umělecký kurs startuje už za týden!!!
27. 05. 2016 (1566 přečtení) | Autor: Mgr. Aleš Říman | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Dne 3. 6. 2016 v 17.00 bude v Želivi slavnostně zahájen nový ročník uměleckého kursu, který tradičně pořádá Gymnázium Havlíčkův Brod a Gymnázium Vrchlabí, letos navíc s mezinárodní účastí, neboť se můžeme těšit i na šest účastníků z družebního gymnázia Školská 7 ve Spišské Nové Vsi. Čas neúprosně letí a nezbývá než odhalit karty - program je tak bohatý, že máme důvodnou obavu, že se nám do toho týdne ani nevejde!!!

Složitý je už sám název, zkuste se jej naučit slovo od slova (a porozumět mu).

 

Sen noci/ Nesen nenoci

(Souborné dílo WS v oparu umělých rájů konce století). Dedikováno Ofélii, sv. Norbertu, sv. Haštalovi, sv. Davidu Bowiemu a Jaroslavu Panuškovi!!!

 

Klíčovou inspirací bude doba přelomu 19. a 20. století, tzv. fin de siecle, který nadobro změnil tvář světového i českého umění. Doba impresionismu, symbolismu a dekadence, doba prokletých básníků a uměleckých solitérů, kteří nechtěli mít nic společného s okolním světem a módami a razili si tvrdohlavě své cesty. Doba katolické moderny a vlastně moderny jako takové ve všech nuancích toho slova, doba Váchalů a Dorianů Grayů, počátků populární hudby, tuberkulózy, petrolejových lamp a všeobecného zmatku pod rudým praporem (prozatím) anarchie.

Klíčovou inspirací číslo dvě je pak souborné dílo Williama Shakespeara, který zemřel právě před čtyřmi sty lety. To ale není zdaleka vše, podobně jako loni nám budou inspirací i osobnosti našeho regionu (třebíčský výtvarník, básník a překladatel Ladislav Novák, bude nás zajímat i dílo Antonína Sovy ve vztahu k Želivi a okolí, znovu se pokusíme uctít odkaz v Želivi gestapem zatčeného Josefa Čapka). Nechali jsme se ale inspirovat i samotnými výtvarnými technikami či vývojem uměleckých trendů pocházejících z doby fin de siecle.

Studenti budou znovu rozděleni do tří sekcí, tedy sekce výtvarné, hudební a literární, přičemž celkem počítáme se šedesáti účastníky. Sekce budou tvořit paralelně, ale jejich činnost se bude také prolínat, zejména ve společných večerních programech a happeninzích a pochopitelně v přípravách na závěrečný výstup. Tím bude slavnost pro rodiče a přátele nejen dekadentního umění pořádaná v prostorách želivského kláštera a jeho blízkého okolí v pátek 10. 6. od cca 16.00. Jako loni bude i letos vypraven od školy do Želivi autobus, který zajistí zájemcům pohodlnou dopravu na místo i zpět domů. Čas odjezdu a i program slavnosti bude ještě upřesněn.

Tak jako loni navíc přislíbili účast četní aktivní umělci, kteří povedou všerůzné workshopy, přednášky či autorská čtení, případně budou se studenty pracovat v tvůrčích dílnách. Vrcholem bude divadelní představení kabaretu Nahatý Shakespeare, které přímo pro nás přijede sehrát olomoucké divadlo Tramtárie. Účast přislíbili básníci Miloš Doležal a Jan Těsnohlídek ml., divadelní workshop povede dramatik, dramaturg a režisér Vladislav Kracík, o komiksový workshop se podělí autorka projektu Komiks, Tvůj komiks Aneta Yochim a komiksový scénárista Martin Šinkovský. Navštíví nás i typograf a grafický designer Martin T. Pecina. K poslechu a tanci vystoupí znovuzrozená nekapela Krylofonie. Navíc ještě s dalšími velkými osobnostmi jednáme, případně nám vyslovili písemnou podporu a podpořili nás i jinak v našem snažení, vše budeme zveřejňovat postupně, podrobný program pak bude zveřejněn nejpozději ve středu 1. 6. 2016.

Za program i organizaci kursu budou jako loni zodpovědni Mgr. Daniel Koráb, Mgr. Aleš Říman, Mgr. Radka Pořízová, Mgr. Josef Secký, Ph.D., Mgr. Ondřej Láska a PhDr. Luděk Sedlák z Gymnázia Havlíčkův Brod, Mgr. Jan Salvet z Gymnázia Vrchlabí a nově se jako vážený host objeví v našem instruktorském týmu Mgr. Dagmar Jurašková z Gymnázia Školská 7 ve Spišské Nové Vsi.

Na vše bude z nadoblačna dohlížet božský androgyn David Bowie. A to pro dnešek stačí.

P. S. Literární skupina se sejde v pondělí 30. 5. o velké přestávce v učebně UTA, ANO?

 Za umělecké vedení kursu                                                                                

Mgr. Aleš Říman.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara