SOČ 2021 má za sebou úspěšné školní a okresní kolo!
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

SOČ 2021 má za sebou úspěšné školní a okresní kolo!
06. 04. 2021 (297 přečtení) | Autor: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. | Rubrika: Olympiády a soutěže |
Tiskni článek Sdílej!

Školní kolo
 
Letošní ročník přehlídky středoškolské odborné činnosti je opět ovlivněn virovou pandemií. Byl zahájen školním kolem, které se uskutečnilo online dne 23. 3. 2021. Do školního kola se přihlásilo celkem 11 studentů se svými pracemi. Tyto práce byly zařazeny celkem do šesti oborů. Tři práce byly prezentovány v oborech matematika a statistika, stejně tak tři práce v oboru  zdravotnictví, dvě práce v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Obory biologie, historie a filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory byly zastoupeny jednou prací.
Školní přehlídka poskytla porotcům z řad pedagogů školy a všem soutěžícím přehlídku zajímavých prací, podpořených videoprezentacemi. Porota po nelehkém rozhodování stanovila pořadí prací ve školním kole a udělila nejedno doporučení pro kolo okresní. Výhodou pro porotce školního kola byla jistě skutečnost, že do kola okresního mohly postoupit všechny práce. V nejvíce obsazených oborech  k tomu udělil souhlas garant okresního kola. Rady porotců nezůstaly bez odezvy a po zapracování dobře míněných rad se soutěžící vydali do konfrontace s okresní konkurencí.

Okresní kolo 
 
Okresní kolo přehlídky SOČ se konalo (opět online) dne 6. 4. 2021. Práce posuzovala šestičlenná porota a z každé kategorie postupovaly nejvýše dvě práce do krajského kola. Bylo tak jasné, že všichni už dále postoupit nemohou. A jak to tedy dopadlo? Posuďte sami. Uvádíme zde jen výsledky našich studentů.


obor č.1 - Matematika a statistika
1. místo Kovanda Petr - Život a dílo Šrínívási Rámanudžana
2. místo Novák Patrik - Kubická rovnice
3. místo Rychetská Lucie - Archimédovy poznatky z matematiky

obor č. 4 - Biologie
2. místo Slaninová Anna - Cévní svazky v rostlinách 

obor č. 6 - Zdravotnictví
1. místo Pavlík Vít - Vliv modré spektrální složky světla na usínání a spánek člověka
2. místo Stránská Aneta - Transplantace a dárcovství kostní dřeně 
4. místo Sýkorová Kristýna - Život s s diabetes mellitus 1. typu 

obor č. 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
1. místo Duong Ha Anh - Perfekcionismus v baletním světě
2. místo Paulusová Alžběta - Montessori metoda na tradičních základních školách – 1. a 2. třída

obor č. 16 - Historie
1. místo Vápeník Tomáš - Porovnání Maginotovy linie a Čs. pohraničního opevnění

obor č. 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory
1. místo Rychtecká Marie - Manipulace v kampani Vote Leave GHB

Z přehledu je patrné, že si naši studenti vedli výborně. Pět prvních míst a čtyři druhá místa jsou skvělou reprezentací našeho gymnázia a nadějí na úspěch v krajském kole. Kompletní výsledkovou listinu naleznete na webu pořadatele okresního kola.

Krajské kolo přehlídky se uskuteční dne 29. 4. 2021. Držte našim studentům palce! 


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara