Setkání současných studentů a absolventů školy
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Setkání současných studentů a absolventů školy
16. 12. 2015 (5729 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Výzva k setkání absolventů a současných studentů gymnázia, které je naplánováno na pondělí 21. 12. ve 14.15 hodin, se těší velkému ohlasu. Akce se zúčastní kolem padesáti absolventů školy. V textu najdete jejich seznam i podrobnější program.

Absolventy, kteří se přijdou podělit o své zkušenosti, jsme seřadili dle jejich odborné profilace:

1. Právo, justice

Jaroslav Benák, absolvent 2005, studium MU Brno, v současnosti pedagog tamtéž

Zuzana Vacková, absolventka 2010, studium MU Brno + energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích na FSS, v rámci programu Erasmus studijní stáž v Helsinkách

Petr Varjassy, absolvent 2010, studium policejní akademie v Praze

 

2. Mezinárodní vztahy

Marta Cicálková, absolventka 2008, University of Aberdeen, mezinárodní vztahy a sociální antropologie, řada dalších zahraničních zkušeností

Aneta Zachová, absolventka 2012, MU FSS, mezinárodní vztahy a žurnalistika, v rámci Erasmu studijní pobyt v Římě, stáž ve Florencii, dobrovolnictví na EXPO Milán

Ervín Hausvater, absolvent 2012, politologie a mezinárodní vztahy, afrikanistika, řada zkušeností z praxe

Aleš Ondráček, absolvent 2008,  MU Brno, mezinárodní vztahy a bezpečnostní strategická studia

   

3. Ekonomická studia

Tomáš Pospíšil, absolvent 2004, VŠE Praha, diplomacie, studijní pobyt na universitě v Pavii, doktorát na VŠE, stáž na universitě v Southhampton

Tomáš Adamec, absolvent 2011, VŠE Praha, mezinárodní obchod, studijní stáž Czech Trade, studium na Universitě v Leuvenu, zkouška TOEFL z AJ

Vladimír Zeman, absolvent 2009, MU Brno, podniková ekonomika a management, pracuje v Mnichově

Eva Kohoutová, absolventka 2013, VŠE Praha, finance a účetnictví, studijní pobyt v Pasově

 

4. Marketing

Ondřej Rázl, absolvent 2009, UTB Zlín, marketingová komunikace, pracuje v tiskovém oddělení Kraje Vysočina

 

5. Politologie

Radek Halamka, absolvent 2009, politologie a mezinárodní vztahy a ekonomie na UK (Bc.); finance, finanční trhy a bankovnictví na UK (Mgr.), v rámci Erasmu studijní pobyt v Nizozemí, nyní pracuje v Londýně

 

6. Lékařství (všeobecné a zubní)

Zuzana Báčová, absolventka 2012, 3. LF UK, 4. ročník, všeobecné lékařství

Kateřina Pěkná, absolventka 2014, 1. LF UK, všeobecné lékařství

Michal Kubát, absolvent 2014, 1. LF UK, všeobecné lékařství

Dominika Milfeitová, absolventka 2014, LF Hradec Králové, všeobecné lékařství

Barbora Šafářová, absolventka 2015, LF Hradec Králové, všeobecné lékařství

Alžběta Lásková, absolventka 2011, LF UK v Hradci Králové, zubní lékařství, 5. ročník

Aneta Domkářová, absolventka 2012, LF MU, zubní lékařství, 4. ročník

Petr Polívka, absolvent 2012, fakultu sdělí při setkání 

 

7. Farmacie a Zdravotní obory

Zuzana Dolejší (roz. Matějková), absolventka 2009, Veterinární a farmaceutická univ. Brno

Barbora Štohanslová, absolventka 2007, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zdravotní bioanalytika (mikrobiologie, imunologie, hematologie…)

 

8. Veterinární lékařství

Tereza Fenyková, absolventka 2012, Veterinární a farmaceutická univ. Brno, výměnný pobyt v Estonsku

 

9. Technické obory – geodézie

Jan Zachariáš, absolvent 2011, geodézie, kartografie (Bc), geoinformatika (Mgr.), práce ve spol. Geosense (tvorba map)


10. Technické obory – architektura a stavební obory

Lenka Půžová, absolventka 2010, VUT a ČVUT, obor architektura

Jan Fejt, absolvent 2015, VUT, 1. ročník

Lukáš Zelenka, absolvent 2013, VUT,  stavební inženýrství 

 

11. Technické obory – strojní a nanomateriály

Jan Sláma, absolvent 2014, Technická universita Liberec, nanotechnologie

Vít Petrík, absolvent 2009, ČVUT, dopravní letadlová a transportní technika se zaměřením na konstrukci

 

12. Technické obory – IT

Martin Hyrš, absolvent 2008 VUT FIT Brno, bioinformatika a biocomputing, v současnosti doktorské studium

 

13. Zemědělství

Eva Königová (roz. Sobotková), absolventka 2005, České zemědělská universita, zahradní architektura

Denisa Dočekalová, absolventka 2012, Česká zemědělská universita, veřejná správa a regionální rozvoj

 

14. Učitelství

Tomáš Ulip, absolvent 2014, PřF MU, fyzika – chemie

Lucie Lachmannová, absolventka 2007, PedF + FF UPOL - Speciální pedagogika a německá filologie + dobrovolnictví – výuky v sociálně vyloučených lokalitách, výuka sluchově postižených

 

15. Knihovnictví

Lucie Machová, absolventka 2006, MU Brno, informační studia a knihovnictví

 

16. Humanitní studia

Michal Kamp, absolvent 2003, MU Brno, historie – český jazyk

Anna Roubalová, absolventka 2015, FHS UK

 

17. Psychologie

Jan Sojka, absolvent 2007, FSS MUNI, psychologie, sociologie, politologie. studijní pobyt Queen's university, Velká Británie. nyní: Soukromá psychologická ambulance - psycholog, psychoterapeut

Kateřina Lakomá, absolventka 2006, UP Olomouc, psychologie, nyní Psychiatrická nemocnice HB

 

18. Umělecké obory

Martin Domkář, absolvent 2005, JAMU, dramaturgie, vyučuje na ZUŠ

Michal Martinec, absolvent 2012, FAMO Písek, filmová režie

Barbora Mičková, absolventka 2015, konzervatoř

Tereze Gerthnerová, absolventka 2008, Ostravská univerzita - MgA. - fakulta umění – Intermédia; současná pozice fotografka a referentka PR

 

19. Lingvistika

Nikola Tondlová, absolventka 2012, Universita Palackého, čínská filologie (3. ročník)

 

20. Přírodovědné obory

Zuzana Vondráková, absolventka 2010, PřF UK, botanika, pedagogické minimum, stáž na ministerstvu životního prostředí

Julie Netušilová (rozená Musilová), absolventka 2009, PřF MU, obor biologie, pro Bc. studia molekulární biologie a genetika; magisterská: experimentální biologie živočichů a imunologie; v současnosti doktorské studium, 5-ti měsíční pracovní stáž na Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko

Jak jsme již avizovali, setkání začne ve 14.15 ve velké tělocvičně, poté se účastníci rozdělí do pracovních skupin dle studijních oborů. Níže uvedená tabulka přináší orientační návrh, který se může aktualizovat dle momentální situace. Každý z absolventů během pěti minut představí své studijní a pracovní zkušenosti, následovat bude diskuse. Po ukončení pracovních skupin nabízíme absolventům krátkou prohlídku školy a neformální společenské posezení. Setkání je otevřeno i všem dalším absolventům, pro usnadnění organizace se hlaste na mail laska@ghb.cz.

Na setkání srdečně zveme všechny současné studenty i profesory školy!!! 

absolventi

Související články:
Výzva absolventům! (07.11.2016)
Výzva našim absolventům i současným studentům! (04.12.2015)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara