Proč jít studovat právě na GHB?
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Proč jít studovat právě na GHB?
11. 02. 2008 (3118 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Tuto otázku si jistě položí mnoho současných žáků 5. a 9. tříd základních škol nejen na Havlíčkobrodsku, ale i na Jihlavsku, Pelhřimovsku a Žïársku (i z těchto regionů k nám dojíždějí studenti). Pokud si chcete udělat bližší představu o tom, v jakých souvislostech vnímáme vzdělávání a jakým směrem se chceme rozvíjet, rádi vás se svými představami seznámíme.

V první řadě chceme stavět na náročnosti, neboť současný svět vyžaduje od mladého člověka velmi mnoho schopností: flexibilitu, samostatnost, kreativitu a komunikační dovednosti; znalosti jako takové proto synergicky zprostředkováváme současně s výše citovanými vlastnostmi (dnes se jim říká "soft skills"). V neposlední řadě klademe důraz na rozvoj postojů a upřímně nás těší, že např. "vzdělanost" naši absolventi považují za hodnotu z nejvyšších...

Nynější pedagogický sbor (43,5% mužů) tak bude toto hledisko uplatňovat, na druhou stranu chce být náročný i sám k sobě. V současnosti zde máme mnoho pedagogů, kteří jsou autory učebnic, aktivními umělci či odborníky, kteří přednášejí v nejrůznějších institucích. Budeme se i více vzdělávat, a to nejen v ČR.

Dále se chceme více starat o motivaci studentů. Tradičně významná je motivace díky nejrůznějším soutěžím, v nichž studenti získávají i mnohá prestižní ocenění. Podporovat budeme i spolupráce s významnými organizacemi a osobnostmi, praktickou výuku na nejrůznějších akcích a výběrových exkurzích, jazykové vzdělávání a mezinárodní projekty, přínosné nabídky a stáže; hodláme též samozřejmě rozvíjet i aktivní spolupráce s vysokými školami a univerzitami. Přejeme si zkrátka, aby studenti byli alespoň tak aktivní jako jejich škola... A naštěstí jsou!

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve výuce intenzivně pracuje s daty a fakty, chceme do života školy v budoucnosti více vtáhnout neprávem opomíjené zážitky a pocity. Velký potenciál cítíme v umění a kultuře, proto budeme plánovat umělecké kurzy, koncerty, výstavy, literární kavárny, filmové projekce a různé happeningy.

Na GHB studují studenti ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu, přičemž právě osmiletý studijní cyklus více odpovídá naší strategii náročnosti - z 5. tříd ZŠ tak přijímáme poze jednu třídu. První čtyři roky studia se více zaměřujeme na osobnostní rozvoj studentů a cíleně navíc vytváříme takové podmínky pro absolventy 9. tříd ZŠ, aby do tohoto kvalitního a náročného studia měli třeba i šanci "naskočit". Již pátým rokem proto deváťákům s dobrou jazykovou vybaveností (AJ/NJ, AJ/FJ, NJ/AJ) doporučujeme kontaktovat ředitele školy - na základě Vašeho zájmu tak může být vyhlášeno i přijímací řízení do 5. ročníku osmiletého cyklu.

I přes ekonomickou krizi se snažíme rozvíjet i vybavenost školy. K dispozici máme funkční a prostorný komplex tří propojených budov s 18 kmenovými a 17 odbornými učebnami (4 jazykové učebny, 2 hudebny, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, humanitní, ateliér, 3 laboratoře, 2 počítačové učebny); dále tu jsou 2 tělocvičny, posilovna, terasa, knihovna včetně studovny a bufet.

Do každodenního života školy začleňujeme i téma historie gymnázia. Věříme totiž, že stát se studentem nebo absolventem školy, jako se jimi v dávné či nedávné minulosti stali Dobrovský, Havlíček, Smetana, Rubeš, Quis, Jahoda, Štáfl, Křička, Zrzavý, bratři Holíkové atd., je jistě nevšední pocit. Snad i Vy jste postřehli 275 dní trvající oslavy výročí 275 let od založení školy...

Poměrně kontrastně k poslední zmíněné oblasti může působit náš záměr modernizovat výuku i komunikaci. Investujeme do prezentační techniky (nyní již máme 10 dataprojektorů, interaktivní tabule, rozvod sítě po celé škole), e-učebnic a učitelských a žákovských notebooků. K současné modernizaci výuky a komunikace snad v blízké budoucnosti významně přispěje i wi-fi připojení k internetu v celém areálu školy.

Pokud naše výchovně-vzdělávací strategie korespondují s Vaší představou o vzdělávání, neváhejte a přijïte k nám studovat.

 

Vaše Gymnázium Havlíčkův Brodsvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara