Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Prázdninové rekonstrukce
01. 08. 2018 (902 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Čas prázdnin je na našem gymnáziu také tradičním časem rekonstrukcí. V letošním roce jde především o obnovu fasády staré budovy, ale nejen o ni.

Rekonstrukce fasády v celkové výši 13.450.000 Kč je rozvržena do tří etap. V loňském roce byla obnovena omítka na staré budově směrem do Štaflovy ulice. V rámci druhé etapy byla letos v červnu dokončena obnova pozdně secesní fasády na části staré budovy směrem do ulice Boženy Němcové a nyní prochází rekonstrukcí omítka funkcionalistické přístavby. V podzimních měsících nás ještě čeká obnova secesní fasády na budově v Kozí ulici. Během příštího roku škola projde třetí etapou rekonstrukce – na novou tvář čeká fasáda staré budovy a budovy v Kozí ulici směřující do školního dvora.

Rekonstrukce s sebou nese také výměnu, respektive nové nátěry řady oken ve vyjmenovaných částech nemovitosti. Návštěvníci směřující do školy v prázdninových měsících procházejí bočními vchody, protože v přestavbě se též nachází schodiště hlavního vestibulu. Jeho obnovou dokončíme dvouletou kompletní rekonstrukci celého vstupního prostoru školy. Od září budou mít studenti školy k dispozici originální kolostojan, který ve spolupráci s památkáři, městem Havlíčkův Brod a programem Mládež Kraji Vysočina obstaral studentský parlament.  

rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara