Pozvánka na setkání se studenty
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Pozvánka na setkání se studenty
24. 05. 2007 (2064 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Pozvánka na setkání s projekty obecně prospěšné  společnosti CENTRUM VYSOČINA, o. p. s.

                       středa 6. června 2007, 14 hod, učebna 201 (1. třída) 

Novinářské centrum Karla Havlíčka Borovského

Novinářské centrum Karla Havlíčka Borovského (dále jen NC) vzniklo počátkem roku 2005 a nabízí zájemcům celoroční aktivity zaměřené na žurnalistiku. Mladí lidé si mohou vyzkoušet práci pro televizi (HBin Havlíčkův Brod), rozhlas (ČRo Region), noviny (Deník Vysočina, Jihlavské listy a další periodika) a zpravodajský deník Vysočina-news.cz a současně mohou vytvářet další vlastní projekty.NC vytváří materiální a technické předpoklady pro realizaci záměrů mladých lidí a podporuje jejich aktivity. Finanční zdroje získává od soukromých dárců, z prostředků fondů a nadací.NC pořádá pravidelná setkání v prostorách Mediálního centra v Havlíčkově Brodě, kde se konají vzdělávací akce. Připravuje také odborné exkurze a stáže mladých zájemců o žurnalistiku z celé republiky. K tomuto účelu spolupracuje s celoplošnými a regionálními medii v České republice i v zahraničí, ale také s univerzitami, nadacemi a dalšími vzdělávacími institucemi. 

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského (dále jen LŽS) si klade za cíl získávat mladé lidi pro novinářskou a zpravodajskou profesi a tak zkvalitňovat a zvyšovat prestiž sdělovacích prostředků v České republice. Nabídnout mladým lidem alternativní využití volného času a napomoci vytváření pozitivních vzorů mezi mladými lidmi. Současně zapojením studentů ze Slovenska, Holandska, Německa, Francie a Itálie, kteří pro rok 2007 dostali pozvání na týdenní kemp, napomáháme vzájemnému poznávání mladých lidí těchto zemí. Naším cílem je ukázat účastníkům školy práci novináře nejen v teoretické rovině, ale především v terénu, v redakci a ve studiu s hlavním důrazem na objektivitu a nezávislost této profese. Týdenní pobyt v Havlíčkově Brodě je určený pro zhruba 40 studentů ve věku od 15 do 25 let. Termín 19.-26. srpna 2007.  

Průvodci Havlíčkovým Brodem

Jedná se o novým projekt, který bude zahájen v letošním roce. Je určen mladým lidem od 15 let, kteří se zajímají o historii, cestovní ruch a jazyky. V rámci projektu budou jeho účastníci proškoleni v odbornosti turistických průvodců se zaměřením na Havlíčkův Brod a okolí. Následně pak budou moci prověřit své zkušenosti v praxi v rámci průvodcovských služeb v Havlíčkově Brodě.Předpokládané zahájení projektu září 2007. 

Více informací na: www.centrumvysocina.czsvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara