Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 284 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2020/2021 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Plánovaná opatření kraje Vysočina v rámci středního školství
13. 12. 2010 (1601 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Kvůli demografickému a ekonomickému vývoji řešil Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina (OŠMS) v srpnu 2010 studii dopadů demografického vývoje do středních škol krajem zřizovaných. Tato studie byla připomínkována školami a poté projednána v zastupitelstvu kraje. Na základě této studie nyní OŠMS zpracovává návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje, který bude v nejbližší době opět předložen k diskusi.

Z tohoto důvodu GHB zveřejňuje ve spolupráci s OŠMS pro pedagogickou veřejnost, žáky a jejich rodiče odkaz na obsah finální verze této studie. 

Smyslem je pokusit se nalézt systémové a dlouhodobě přijatelné řešení, které napomůže efektivitě využívání zdrojů a přispěje ke zvyšování kvality vzdělávacích služeb, přesto mohou připravované návrhy ve veřejnosti vyvolat nesouhlasné reakce.

Zdroj: OŠMS (www.kr-vysocina.cz; http://www.kr-vysocina.cz/dopad-demografickeho-vyvoje-do-strednich-skol-zrizovanych-krajem/d-4029605/p1=39242)

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara