Ostře se distancujeme od kampaně vedené před hlavním vchodem do gymnázia dne 7. 2.
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Ostře se distancujeme od kampaně vedené před hlavním vchodem do gymnázia dne 7. 2.
07. 02. 2012 (1669 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V úterý 7. 2. mezi 11.00 – 17.00 proběhla před hlavním vchodem do gymnázia kampaň, jež se údajně snažila bojovat proti potratům. Gymnázium nemá s akcí naprosto nic společného, nesouhlasí s ní a ostře se od ní distancuje.

Kolem jedenácté hodiny dva aktivisté rozestavili před školou obří billboardy a připravili jakési podpisové archy. Poté, co jsme se snažili je z prostranství před gymnáziem vykázat, nám bylo sděleno, že mají celou akci řádně nahlášenou. Okamžitě jsme kontaktovali městskou správu a městskou policii a dozvěděli se, že akce je opravdu řádně nahlášená a že počínání aktivistů je legální.

Poté jsme se snažili ještě jednou se strůjci kampaně komunikovat, vysvětlit jim neetičnost jejich podnikání, oni však jakoukoli komunikaci odmítali.

Jelikož ctíme právní řád tohoto státu a bereme vážně slovo těch, kteří bdí nad jeho dodržováním, nezbylo nám než trpně přihlížet počínání aktivistů, které však naprosto neschvalujeme a z mnoha důvodů považujeme za eticky pochybné. Studentům jsme na jejich četné dotazy vysvětlovali náš postoj k věci, který se pohyboval ve výše naznačených intencích. Nyní čekáme na vyjádření městské správy o tom, proč jsme se o akci, která údajně byla včas a řádně nahlášena, nedozvěděli před jejím spuštěním.                                    

                                                                          Hynek Bouchal, ředitel školysvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara