Naši studenti sklízejí úspěchy na celostátní i mezinárodní úrovni
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Naši studenti sklízejí úspěchy na celostátní i mezinárodní úrovni
22. 05. 2013 (3334 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Olympiády a soutěže |
Tiskni článek Sdílej!

Jelikož má výčet úspěchů našich studentů téměř dvě desítky normostran, najdete ho v přiloženém souboru. Navržených studentů je celkem osmnáct, jsou řazeni podle tříd od těch nejmladších směrem k nejstarším, v rámci jednotlivých tříd pak abecedně. Zde můžete sledovat jména našich úspěšných:

prima: Ondřej Novák

sekunda: Cai Yang, Ivana Horáčková, Tomáš Růžek, Jan Šimůnek

tercie:  Matěj Kletečka; Lea Macková; Jan Novák

kvarta: Jáchym Bártík, Jan Hlaváč, Simona Suchomelová, Petr Štůla

kvinta B: Václav Růžek

sexta A: Alexandra Satrapová

oktáva A: Vít Krčál, Hana Rejlková

druhá: Radek Zikmund

třetí: Jan Kadlec

Výše vyjmenované studenty nominovalo na Talent Vysočiny naše gymnázium. Kromě nich je Základní uměleckou školou J. V. Stamice Havlíčkův Brod navržena Jana Blažková ze septimy B, která cenu Talent Vysočiny ve své kategorii již dvakrát vyhrála.

Všem nominovaným studentům patří velký dík za skvělou reprezentaci školy!!!


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara