Naši maturanti opět dosáhli nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními gymnázii v ČR
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Naši maturanti opět dosáhli nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními gymnázii v ČR
22. 09. 2012 (3757 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Výuka |
Tiskni článek Sdílej!

Z výsledků státní maturitní zkoušky jarního termínu 2012, které CERMAT nyní rozeslal na jednotlivé školy, vyplývá, že maturanti Gymnázia Havlíčkův Brod ve srovnání se svými vrstevníky celé České republiky opět dosáhli nadprůměrných výsledků. (Článek o loňských výsledcích najdete zde.)

Nejlépe se našim studentům vedlo v matematice: v základní úrovni v průměrném skóru přeskočili své gymnaziální vrstevníky o úctyhodných 11,4 %: průměrný gymnaziální skór byl roven 73,8 %, naši studenti dosáhli 85,2 % (Průměrný skór je prostý podíl dosaženého počtu bodů z maxima dosažitelného, dosáhl-li žák např. 30 bodů ze 40 možných, je jeho průměrný procentní skór roven 75 %). V nechvalně proslulém testu vyšší úrovně (viz např. jeho kritika Václavem Klausem ml.) pak naši maturanti přeskočili gymnaziální průměr o 6,9 %. Tento výsledek pochopitelně řadí naše gymnázium k absolutní republikové špičce.

Naši studenti se však nenechali zahanbit ani v dalších částech státní maturitní zkoušky. V českém jazyce dosáhli nadprůměrného výsledku jak v základní, tak ve vyšší úrovni, přičemž nad gymnaziálním průměrem se pohybovali ve všech třech částech této zkoušky, didaktickém testu, písemné práci i ústní zkoušce. V celkovém součtu všech těchto dílčích částí a úrovní dosáhli výsledku o 3,35 % lepšího než je gymnaziální průměr.

Také v cizích jazycích byli naši studenti nadprůměrně úspěšní, přičemž se jim dařilo především v anglickém jazyce (ve kterém je srovnání nejprůkaznější, protože zkoušky se účastní největší procento studentů), kde v základní úrovni vynikli nad své vrstevníky o 2,6 %.

Převedeno do řeči běžných školních známek uvedené znamená, že ani jeden z našich studentů nedostal z didaktického testu z českého jazyka a z testu z matematiky horší známku než trojku, drtivá většina studentů při tom dostala jedničku nebo dvojku, trojka se objevila jen výjimečně. Podobně v anglickém jazyce základní úrovně 61, 5 % našich studentů získalo jedničku, 30,8 % dvojku a 7,7 % trojku.

Cermat rozeslal školám podrobné výsledky čítající dvě desítky stran. Ty pochopitelně nejsou převoditelné do těchto několika málo řádků, ale vyplývá z nich řada dalších informací, které podobně jako ty zde uvedené vypovídají o tom, že Gymnázium Havlíčkův Brod jako celek odvádí dobrou práci. Podrobné statistické údaje z jednotlivých testů i testových úloh škole pak pomohou pracovat tak, aby si studenti stávající úroveň vzdělání nejen udrželi, ale dále ji zlepšovali.

Nutno při tom všem zdůraznit, že gymnázia obecně ve svých výsledcích vynikají nad ostatní střední školy, které jim z pochopitelných důvodů nemohou konkurovat. Například ve srovnání s lycei gymnázia ve všech částech státní maturitní zkoušky dosahují o 5-10 % lepších výsledků.

Nadprůměrná úspěšnost našich studentů u maturitní zkoušky koreluje s jejich úspěšností při přijímání na vysoké školy, kdy se pravidelně dostávají na prestižní a náročné vysoké školy, které jsou zárukou jejich úspěšného budoucího profesního rozvoje.


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara