Nadprůměrné hodnocení našich studentů Českou školní inspekcí
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Nadprůměrné hodnocení našich studentů Českou školní inspekcí
14. 06. 2023 (945 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V tomto školním roce prošli studenti našeho gymnázia trojím testováním České školní inspekce. Máme radost, že se jim daří dosahovat výborných výsledků. Vedle dlouhodobě nadprůměrného hodnocení našich maturantů u celostátních didaktických testů maturitní zkoušky tak škola získává další pozitivní objektivní zpětnou vazbu.

Testováním prošli na jaře 2023 studenti kvarty, zkoušeny byly jejich kompetence v oblasti německého jazyka, francouzského jazyka a fyziky:

Testování ČŠI 2022/2023

Kvartáni byli srovnáváni se studenty dalších víceletých gymnázií, ale i s žáky devátých tříd základních škol. Rozdíl výsledků dosažených ve fyzice byl opravdu drtivý, ukazuje nejen na to, že jsou studenti v daném předmětu na naší škole dobře vedeni, ale i na velký rozdíl mezi studiem na víceletých gymnáziích a základních školách. Tento výsledek není ovšem vysvědčením práce pedagogů na základních školách. Ti v krajně nepříznivých systémových podmínkách odvádějí neskutečně dobrou a obětavou práci! Začít konat by měli především představitelé ministerstva školství. V německém a francouzském jazyce rozdíl mezi naším gymnáziem a ostatními školami tak drtivý není, protože v konečném vzorku je výrazně vyšší podíl gymnázií oproti základním školám, kde se často daný druhý cizí jazyk vůbec nevyučuje nebo se mu učí méně dětí. Přesto naši kvartáni i v těchto oblastech významně vyčnívají nad průměr.

Další testování České školní inspekce se zaměřilo na finanční gramotnost. Testováni byli studenti prvního ročníku a kvinty na podzim roku 2022.

Testování ČŠI 2022/2023

V první tabulce (vlevo) opět vidíme nadprůměrný výsledek našich studentů. Z druhé tabulky je ovšem patrný významný rozdíl mezi výsledky studentů čtyřletého a osmiletého cyklu. Zatímco „prváci“ těží především z dovedností, kterých nabyli na základních školách, studenti kvinty se mohou opřít o předchozí gymnaziální přípravu a jejich výsledky jsou o poznání lepší. Tabulky tak mj. na jiném vzorku potvrzují, co bylo řečeno výše u kvartánů.

Podstatné a optimistické poselství pro všechny naše studenty v této věci však přináší testování České školské inspekce v oblasti čtenářské gramotnosti, ze které byli zkoušeni žáci druhého ročníku a sexty.

Testování ČŠI 2022/2023

I zde dosahují naši studenti ve srovnání s ostatními testovaným středními školami významně nadprůměrného výsledku, ovšem ze druhé tabulky je patrné, že ve srovnání „s prváky“ se u „druháků“ rozdíl mezi žáky víceletého a čtyřletého cyklu stírá. „Čtyřleťáci“ se dokážou během svého studia rychle zlepšovat, „dotahovat se“ na „osmileťáky“ a spolupracovat tak na nadprůměrném výsledku celé školy. A to je dobrá zpráva pro všechny, neboť cílem našeho gymnázia je zprostředkovat kvalitní vzdělání všem našim studentům.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara