Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2023/2024
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2023/2024
06. 09. 2023 (1505 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Výuka |
Tiskni článek Sdílej!

V článku najdete předběžnou nabídku nepovinných aktivit, které vyučující naší školy studentům letos nabízejí.

O tom, zda bude aktivita skutečně realizována, rozhodne počet přihlášených. Podrobnou informaci podají vyučující jednotlivých aktivit. V následujícím odstavci najdete jejich prostý výčet, v dalších pak podrobnější charakteristiku. Zájemci se na vybranou aktivitu mohou závazně hlásit u daného vyučujícího do pondělí 25. 9.

biologický kroužek, Dějiny umění, Chemické výpočty a opakování k maturitě, chemický kroužek, kroužek 3D tisku a 3D modelování, KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ a robotiky, PĚVECKÝ SBOR, PŘÍPRAVA NA MEDICÍNU A JINÉ PŘÍBUZNÉ OBORY, ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA I, ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA II, ZEMĚPISNÝ KROUŽEK PRO NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA

 

Název aktivity: biologický kroužek

Vyučující: Mgr. Kateřina Plevová

Zaměření: Kroužek nabízí rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti biologie, studenty čeká práce s mikroskopem, s atlasy a určovacími klíči, dozví se mnoho novinek a zajímavostí v oblasti biologie a čeká je mnoho naučných pokusů. Kromě toho je cílem kroužku připravit studenty na biologické soutěže (biologická olympiáda, Zlatý list…).

Cílová skupina: studenti primy až kvinty a 1. ročníků

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14:35 – 15:45 jednou za 14 dní, LBI. Max. 16 studentů.

 

Název aktivity: dějiny umění

Vyučující: Mgr. Daniel Koráb

Zaměření: rozšíření vědomostí v oblasti výtvarných umění, propojení s ostatními druhy umění, rozvoj kreativity (hry, hádanky, tvořivé úkoly…) a celkový přehled o vývoji a oborech vu

Cílová skupina: studenti nižšího gymnázia, kvinta, sexta, 1. a 2. ročník vyššího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: pondělí, nebo středa nultá hodina, 7.15 – 8.00

 

Název aktivity: Chemické výpočty a opakování k maturitě

Vyučující: Mgr. Jiří Karel

Zaměření: chemické výpočty přímo navazující na látku chemického semináře 3. ročníku. Opakování učiva k maturitě.

Cílová skupina: studenti maturitních ročníků

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14:30-16:10 v PCH

 

Název aktivity: Chemický kroužek

Vyučující: Mgr. Jiří Karel

Zaměření: příprava na chemickou olympiádu kategorie A, B, C; tvorba praktické části seminárních prací, práce s laboratorní technikou, příprava a prezentace chemických pokusů, studium vlastností látek, separační metody, syntéza a využití vybraných chemických látek, kvalitativní a kvantitativní analýza.

Cílová skupina: přednostně studenti vyššího gymnázia.

Přepokládaný čas/ místo konání: pátek 14:30-16:10 v LCH, vždy 2x-3x měsíčně

 

Název aktivity: KROUŽEK 3D tiSKu a 3D modelování

Vyučující: Ing. Adam Ferencz

Zaměření: Realizace různých projektů s využitím 3D tisku. Tisk figurek a dalších komplexnějších projektů. Malování již vytištěných projektů. Prezentace výtvorů na dni otevřených dveřích. Možná realizace projektu Prusa pro získání další 3D tiskárny. V případě zájmu se ozvat přes Teams CHAT -> Ferencz Adam.

Cílová skupina: kreativní a hraví studenti libovolného věku

Přepokládaný čas/ místo konání: Možnost 1: středa 16:00 – 17:30; Možnost 2: čtvrtek 16.15 – 17.45, UVT, podle domluvy s přihlášenými lze hledat i jiný čas

 

Název aktivity: KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ a robotiky

Vyučující: Bc. Adam Ferencz

Zaměření: Probíraný jazyk  - Processing (Java): úvod do programování, programování vlastních 2D her a animací, objektové programování. Dále příprava na soutěž Lego Mindstorms (robosoutez.fel.cvut.cz), která se koná v listopadu. Pro pokročilé: práce na vlastních projektech s možnou konzultací. V případě zájmu se ozvat přes Teams CHAT -> Ferencz Adam.

Cílová skupina: studenti vyššího i nižšího gymnázia, začátečníci (i pokročilí viz popis)

Přepokládaný čas/ místo konání: Možnost 1: středa 14:30 – 16:00; Možnost 2:  čtvrtek 16.15 – 17.45, UVT; podle domluvy s přihlášenými lze hledat i jiný čas


Název aktivity: PĚVECKÝ SBOR

Vyučující: Mgr. Josef Secký, Ph.D.

Zaměření: zpěv jednohlasých i vícehlasých písní a provozování hudby různých žánrů

Cílová skupina: studenti gymnázia se zájmem o hudbu a zpěv

Předpokládaný čas/ místo konání: pátek 14.30-15.20 HV1

 

Název aktivity: PŘÍPRAVA NA MEDICÍNU A JINÉ PŘÍBUZNÉ OBORY

Vyučující: Mgr. Kateřina Plevová

Zaměření: Kroužek nabízí rozšíření vědomostí v oblasti biologie. Studenty čeká procvičování modelových otázek z biologie na lékařské a přírodovědné fakulty, trénování otázek typu
multiple-choice a opakování/rozšiřování učiva dle potřeby.

Kromě toho kroužek připraví studenty i na maturitní zkoušku z biologie a žáci si během něj vyzkouší maturitní zkoušení nanečisto.

Cílová skupina: studenti maturitních ročníků

Přepokládaný čas/ místo konání: nultá hodina (den dle domluvy), jednou týdně, PBI.

 

Název aktivity: ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA I

Vyučující: Mgr. Petra Hartová

Zaměření: Cílem je rozvoj jazykových dovedností (především prohloubení slovní zásoby a gramatiky) a příprava studentů na zkoušku Cambridge English Advanced (C1). 

Cílová skupina: přednostně studenti vyšších ročníků (max 12 osob)

Přepokládaný čas / místo konání: středa 14.30 – 16.00

 

Název aktivity: ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA II

Vyučující: Mgr. Marie Cinková Novotná

Zaměření: Cílem je rozvoj jazykových dovedností (především prohloubení slovní zásoby a gramatiky) a příprava studentů na zkoušku Cambridge English First (B2). 

Cílová skupina: přednostně studenti vyšších ročníků (max 12 osob)

Přepokládaný čas / místo konání: středa 14.30 – 16.00

 

Název aktivity: ZEMĚPISNÝ KROUŽEK PRO NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA

Vyučující: Mgr. Lucie Doležalová

Zaměření: Kroužek nabízí rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti zeměpisu se zaměřením na Zemi jako vesmírné těleso, kartografii a fyzický zeměpis.

Cílová skupina: studenti primy až kvarty

Přepokládaný čas/ místo konání: pondělí 14:15 – 15:45 jednou za 14 dní, PZE. Max. 15 studentů.

 

 



svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara