Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2016/2017
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2016/2017
10. 09. 2016 (2403 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Výuka |
Tiskni článek Sdílej!

V článku najdete předběžnou nabídku nepovinných aktivit, které vyučující naší školy studentům letos nabízejí. Nabídka byla v pondělí 12. 9. podstatně rozšířena a zpřesněna.

O tom, zda bude aktivita skutečně realizována, rozhodne počet přihlášených. Podrobnou informaci podají vyučující jednotlivých aktivit. V následujícím odstavci najdete jejich prostý výčet, v dalších pak podrobnější charakteristiku. Zájemci se na vybranou aktivitu mohou závazně hlásit u daného vyučujícího do čtvrtku 22. 9.

BIOCHEMIE, DĚJINY HUDBY, DĚJINY UMĚNÍ, FLORBAL, FYZIKÁLNÍ KROUŽEK, CHEMICKÝ KROUŽEK I, CHEMICKÝ KROUŽEK II, LABORATOTNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE, PŘÍPRAVA K BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ, SOUDOBÉ DĚJINY, 3D TISK, VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY, ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ, ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK.

 

Název aktivity: BIOCHEMIE

Druh aktivity: nepovinně volitelný předmět

Vyučující: RNDr. Marie Vlková

Zaměření: příprava studentů na maturitní zkoušky  a ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření (lékařské a veterinární fakulty, farmacie, přírodovědecké fakulty, zemědělské VŠ, VŠCHT, učitelství CH, Bi, ...)

Cílová skupina: studenti 4. ročníků a oktávy, doporučeno pro maturanty z chemie a biologie

Předpokládaný čas/ místo konání: čtvrtek (středa) 14.35-16.10, UBI (LCH)

 

Název aktivity: Dějiny hudby

Druh aktivity: zájmový útvar

Vyučující: Mgr. Alena Konrádová

Zaměření: příprava k maturitní zkoušce z hudební výchovy

Cílová skupina: studenti se zájmem o hudbu a její dějiny

Předpokládaný čas/ místo konání: st 14.15 jednou za 14 dní

 

Název aktivity: FYZIKÁLNÍ KROUŽEK

Druh aktivity: zájmový útvar

Vyučující: Mgr. Václav Vydlák

Zaměření: Cílem kroužku je ukázat žákům, že fyzika může být zajímavá a dokonce i zábavná. Těžiště práce kroužku bude proto spočívat v experimentech, které budou realizovat především samotní žáci. Volba témat bude pružně reagovat na „poptávku“ žáků. Ta se bude odvíjet a) od témat probíraných aktuálně v hodinách fyziky, b) od účasti v mezinárodní soutěži Pohár vědy.  Otevření tohoto zájmového útvaru plánujeme v souvislosti s realizací projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. Díky moderním učebním pomůckám, které byly v rámci projektu pořízeny, nabídne kroužek inovativní přístup při studiu základních fyzikálních témat. Bude převažovat praktická, experimentální složka výuky nad výukou teoretickou. Tato aktivita vytvoří prostředí pro motivaci žáků k dalšímu studiu fyziky a přírodních věd.

Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia

Předpokládaný čas/ místo konání: středa 14.15/ PFY

 

Název aktivity: Dějiny umění

Druh aktivity: nepovinně volitelný předmět

Vyučující: Mgr. Daniel Koráb

Zaměření: cyklus přednášek o dějinách umění

Cílová skupina:

Předpokládaný čas/ místo konání: středa 7.15 nebo čtvrtek odpoledne

 

Název aktivity: FLORBAL

Druh aktivity: zájmový útvar

Vyučující: Mgr. Josef Prchal

Zaměření: florbal

Cílová skupina: studenti nižšího gymnázia

Předpokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-15.45, velká tělocvična

 

Název aktivity: CHEMICKÝ KROUŽEK I

Druh aktivity: zájmový útvar

Vyučující: Mgr. Jiří Karel

Zaměření: základy práce s laboratorní technikou, příprava a prezentace chemických pokusů; prohloubení učiva chemie nižších ročníků gymnázia; příprava k chemické olympiádě kat. D, (C)

Cílová skupina: (tercie), kvarta, 1. ročník

Předpokládaný čas/ místo konání: pátek 14.30-16.30 jednou za 14 dní, LCH

 

Název aktivity: CHEMICKÝ KROUŽEK II

Druh aktivity: zájmový útvar

Vyučující: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Zaměření: studium vlastností látek, separační metody, syntéza a využití vybraných chemických látek, kvalitativní a kvantitativní analýza; prohloubení učiva chemie vyšších ročníků gymnázia; příprava k chemické olympiádě kat. C, B, (A)

Cílová skupina: kvinta - oktáva, 2. - 4. ročník

Předpokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-16.15 jednou za 14 dní, LCH

 

Název aktivity: LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE

Druh aktivity: zájmový útvar

Vyučující: Mgr. Pavla Kotnová/ Mgr. Marie Vlková

Zaměření: práce s mikroskopem - pozorování mikroorganismů, studium rostlinných pletiv a živočišných tkání, pokusy z fyziologie rostlin, živočichů a člověka, určování rostlin a živočichů, práce s atlasy a určovacími klíči, dále příprava na biologickou olympiádu kategorie D a C

Cílová skupina: studenti prima až kvinty a prvních ročníků čtyřletého gymnázia

Předpokládaný čas/ místo konání: středa nebo pátek odpoledne (dle dohody) jednou za 14 dní, PBI

 

Název aktivity: Příprava k biologické olympiádě

Druh aktivity: zájmový útvar

Vyučující: Mgr. Pavla Kotnová

Zaměření: příprava na teoretickou část soutěže (letošní téma: Budiž světlo! – význam světla pro organismy a jeho vnímání); poznávání organismů s využitím sbírek gymnázia, laboratorní práce

Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia se zájmem o účast v biologické olympiádě

Předpokládaný čas/ místo konání: středa 7:15-8:00, PBI

 

Název aktivity: SOUDOBÉ DĚJINY

Druh aktivity: zájmový útvar

Vyučující: Mgr. Libor Toman

Zaměření: izraelsko-arabský konflikt na Předním východě; konec studené války; pád komunismu ve střední Evropě; vznik a vývoj světového terorismu

Cílová skupina: všichni studenti gymnázia, veřejnost

Předpokládaný čas/ místo konání: středa 14.10-15.40, U3.C

 

Název aktivity: 3D TISK

Druh aktivity: zájmový útvar

Vyučující: Mgr. Zuzana Šimůnková

Zaměření: princip 3D tisku, ovládání a nastavení tiskárny Prusa i3 a SW pro 3D tisk,  návrh, 3D modelování a tisk propagačních předmětů školy

Cílová skupina: studenti kvarty a vyššího gymnázia

Předpokládaný čas/ místo konání: lichá středa 14.15 – 15.45, UVT2

 

Název aktivity: Všeobecné studijní předpoklady

Druh aktivity: zájmový útvar

Vyučující: Mgr. Libor Toman 

Změření: Příprava k testům všeobecných studijních předpokladů – přijímacím zkouškám na vysoké školy

Cílová skupina: studenti posledních a předposledních ročníků

Předpokládaný čas/ místo konání: úterý 7.15-8.00, U3.C

 

Název aktivity: ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ

Druh aktivity: zájmový útvar

Vyučující: Mgr. Zuzana Šimůnková

Zaměření: základy algoritmizace a programování, Python (textový režim),  Skratch (objektové programování a programování řízené událostmi), MIT AppInventor (programování pro mobilní zařízení) a další dle zájmu

Cílová skupina: studenti 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia, ve výjimečných případech tercie; doporučujeme pro zájemce o seminář z informatiky ve třetím ročníku studia. Počet účastníků je omezen

Předpokládaný čas/ místo konání: sudá středa 14.15 – 15.45, UVT2

 

Název aktivity: Zdravotnický kroužek

Garanti a vyučující: Mgr. Monika Sedláčková, Martina Tvrdá, Michaela Tůmová (7.A)

Zaměření: výuka první pomoci

Cílová skupina: studenti gymnázia

Předpokládaný čas/ místo konání: pondělí 16.15-17.00, U7.Asvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara