Listopadové třídní schůzky
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Listopadové třídní schůzky
05. 11. 2015 (1500 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Všechny rodiče a další zákonné zástupce našich studentů zveme srdečně na tradiční podzimní setkání. Třídní důvěrníky zároveň zveme na setkání Spolku rodičů a přátel gymnázia.

Třídní schůzky jsou naplánovány na středu 11. listopadu, začnou v 16.00 v kmenových třídách studentů, kde budou o dění  na škole, o prospěchu, mravech a dalších podstatných záležitostech informovat třídní profesoři. Účastníci se budou moci formou jednoduchého zpětnovazebního dotazníku vyjádřit k výuce jednotlivých pedagogů. Posléze budou schůzky pokračovat konzultacemi s vyučujícími jednotlivých předmětů - převážně v kabinetech, případně v předem avizovaných učebnách.

Setkání SRPG proběhne tak, že ve 14.30 začne jednání výboru SRPG a v 15.00 na něj naváže jednání rady SRPG, obě akce se uskuteční v posluchárně chemie. 
svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara