Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Lingvistická olympiáda
19. 10. 2017 (672 přečtení) | Autor: Mgr. Eva Součková | Rubrika: Olympiády a soutěže |
Tiskni článek Sdílej!

Česká lingvistická olympiáda je každoroční zábavná soutěž v řešení lingvisticky orientovaných úloh. Soutěž je určena pro studenty kvint až oktáv osmiletých gymnázií a 1.- 4. ročníků čtyřletých gymnázií.

Pro úspěšné řešení úloh je třeba pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. V úlohách se tak můžete setkat třeba s angličtinou, arabštinou, čínštinou, ale také třeba maďarštinou, sanskrtem, hebrejštinou, indiánskými jazyky, starou chetitštinou, či jazyky, které dnes používá už jen hrstka mluvčích.

Důležité je, že popisované jazyky samozřejmě nemusíte (a vlastně v mnohých případech ani nemůžete) znát, všechny indicie potřebné k vyřešení úloh budou k dispozici.

Soutěž probíhá v jedné kategorii a ve třech soutěžních kolech. Školní kola se konají na středních školách 20.-24.11. 2017. Termín konání školního kola na naší škole bude přihlášeným studentům včas oznámen. Poté proběhnou dvě regionální kola v Praze a Olomouci a celostátní kolo se pak uskuteční v dubnu 2018 v Praze. Čtyři nejlepší soutěžící z ČR postupují na Mezinárodní lingvistickou olympiádu, která se shodou okolností koná v roce 2018 v našem hlavním městě.

Naše gymnázium se do soutěže zapojuje poprvé, proto neváhejte a přihlaste se do 15. listopadu 2017 u E. Součkové. Zde je také možné nahlédnout do úloh z minulých ročníků a získat tak o soutěži jasnější představu.

 

 

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara