Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 281 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2018/2019 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Letní sportovní kurz budoucí septimy a třetích ročníků
07. 02. 2017 (937 přečtení) | Autor: Mgr. Gabriela Kučírková | Rubrika: Sport |
Tiskni článek Sdílej!

Ve školním roce 2017/2018 čeká dle ŠVP studenty septimy a třetích ročníků letní sportovní kurz v termínu 4. - 8. září. Gymnázium nabízí možnost zvolit si mezi LSK Polnička a LSK Sjíždění Vltavy.

Informace k letnímu sportovnímu kurzu Polnička


 Hlavní náplní kurzu je cyklistika a další sporty (volejbal, plážový volejbal, basketbal, tenis, stolní tenis, nohejbal, inline bruslení, venkovní posilování, běh - dobrovolný, vodní radovánky na Pilské nádrži či Velkém Dářku, petanque).
 Ubytování je zajištěno v TJ Sokolovna Polnička (není nutný spací pytel).
 Strava (plná penze) je zajištěna ve školní jídelně ZŠ Polnička (naproti Sokolovně).
 Doprava pomocí prostředků hromadné dopravy (os. vlak do Žďáru n/S, autobus do Polničky, v tomto případě jsou kola přepravena soukromou dopravní společností do místa konání kurzu), nebo vlastní silou na jízdním kole (v tomto případě jedou autem batohy).
 Přibližné náklady kurzu jsou 2000,- Kč + kapesné (doprava, ubytování, strava, sportoviště).
 V obci se nalézá obchod a cukrárna, tudíž není nutné přibalovat mnoho dobrot.
 Případný přeplatek bude studentům vrácen.
 Studenti musí ovládat jízdu na jízdním kole a disponovat plaveckými dovednostmi.
 Jízdní kolo musí být řádně seřízeno, studenti musí mít cyklistickou helmu, náhradní duši, lepení, osvětlení na jízdní kolo, popřípadě pumpičku, nářadí na kolo, vhodné oblečení a obuv na cyklistiku a další sporty.
 Studenti před odjezdem musí odevzdat potvrzení plaveckých dovedností a potvrzení o bezinfekčnosti. Dále s sebou musí mít občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz.
 Zdravotní péče bude zajištěna.

 

Informace k vodáckému kurzu - outdoor

 

 Kurz je koncipován jako vodácký a sjíždění Vltavy bude tedy jeho hlavní náplní.
 Jeden den bude věnován jiným sportovním činnostem, jako jsou míčové hry, orientace v terénu, outdoorové aktivity dle nabídky v aktuálním místě ubytování.
 Vltavu pojedeme z Vyššího Brodu do Boršova (doprava na místo autobusem a zpět vlakem).
 Jeden celý den strávíme v Krumlově, kde bude čas na jiné sportovní činnosti.
 Stravování bude řešeno formou snídaní a pikniků po příjezdu do kempu, které bude zajišťovat doprovodné vozidlo – oběd popř. větší svačina se odehrají vždy po cestě a budou financovány samotnými studenty z vlastního kapesného, večeři si studenti také hradí ze svého kapesného (v případě, že jim nestačí jídlo z odpoledního pikniku).
 Celkové náklady by neměly být vyšší než na kurzy v loňských letech, odhadovaná cena je 3000 Kč + kapesné na svačinu a večeři.
 V ceně bude zahrnuto kromě snídaní a pikniků i kompletní půjčovné (kanoe, vesta, pádlo, barel), dále pak ubytování (2 noci ve stanu a 2 noci v ubytovně pro vodáky), náklady na doprovodné vozidlo, náklady na plat externího instruktora (instruktor bude povolán z důvodu zvýšeného zájmu studentů o tento kurz a je tedy nutné navýšit i početní kapacitu instruktorů).
 Případný přeplatek bude samozřejmě vrácen každému žákovi po konání kurzu.
 Studenti budou před kurzem důkladně proškoleni a poučeni o bezpečnosti a specifikách tohoto kurzu – kurz je zcela dobrovolný – zvažte prosím zájem svých dětí a jejich možnosti, berte prosím v úvahu i fyzickou vybavenost případných frekventantů – kurz není extrémně náročný, ale pro slabší jedince je méně vhodný.
 Podmínkou kurzu je plavecká dovednost
 Způsob přihlašování – každá třída má nárok na určitý počet míst z celkového počtu 50. Z kapacitních důvodů nejsme schopni tento kurz ještě navýšit. Každé třídě bude podrobně popsán způsob losování z řad zájemců o tento kurz. Losování se odehraje vždy před celou třídou v rámci sloučené hodiny tělesné výchovy. Losování se odehraje pouze, budou-li přítomni všichni zájemci o vodácký kurz a bude ve třídě předem avizováno. Všichni budou podrobně seznámeni s celým průběhem losování.

 instruktoři: Mgr. Josef Secký, Mgr. Aleš Říman, Mgr.Bc. Jiří Mejstřík, Mgr. Ondřej Láska
 vedoucí kurzu: Mgr. Gabriela Kučírková (728464024)svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2016 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara