Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Jáchym Bártík mezi 25 nejaktivnějšími středoškoláky
16. 08. 2017 (699 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Olympiády a soutěže |
Tiskni článek Sdílej!

Účast v soutěži Nejaktivnější středoškolák 2017 vynesla letošnímu maturantu naší školy Jáchymu Bártíkovi zařazení mezi TOP 25 nejlepších studentů v rámci celé ČR.

Soutěž vyhlašuje server prostredoskolaky.cz a jejími hlavními podporovateli jsou mj. společnosti Google nebo Microsoft. Jáchym popsal svou účast následujícími slovy: „Každý soutěžící nejdříve na internetu vyplnil krátké formuláře o až šesti svých mimoškolních aktivitách, kterých se v několika minulých letech účastnil. Důležité byly především otázky typu: proč jsem danou mimoškolní aktivitu dělal, co mi přinesla a co jsem se naučil, nebo jakých úspěchů jsem díky ní dosáhl. Na základě odpovědí pak porota vybrala top 50 účastníků, z nich top 25 účastníků a z nich ještě 10 nejlepších, u kterých bylo určeno i vzájemné pořadí.“  Slavnostní vyhlášení pak Jáchym popsal takto: „Na vyhlášení soutěže jsme byli pozváni do centrály Microsoftu v Praze, kde jsme absolvovali krátkou prohlídku a několik přednášek. Před samotným vyhlášením proběhla ještě beseda s velmi zajímavými hosty (dva podnikatelé, profesionální mentor a další). Celá akce byla poměrně dobře zorganizovaná a z mého pohledu se povedla.“ Kromě Jáchyma si v soutěži vedl zdatně i další letošní maturant Matěj Mezera, který se dostal do TOP 50 nejaktivnějších středoškoláků.

Jáchymovi i Matějovi k úspěchu srdečně blahopřejeme a připojujeme fotografie ze slavnostního vyhlášení.

bartik
bartik
bartik
bartik


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara