Informace pro zájemce o studium - volba a příprava v době pandemie
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Informace pro zájemce o studium - volba a příprava v době pandemie
17. 12. 2020 (7129 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Letošní páťáci a deváťáci mají volbu školy k dalšímu studiu a přípravu na přijímací řízení významně ztíženou pandemií covid-19. Abychom jejich nesnadnému rozhodování vyšli maximálně vstříc, přecházejí veškeré seznamovací a přípravné aktivity na našem gymnáziu do on-line režimu.

Gymnázium Havlíčkův Brod stejně jako v předchozích letech otevírá i pro školní rok 2021/22 dvě třídy čtyřletého cyklu a jednu třídu cyklu osmiletého: opět se tedy otevírá dobrá příležitost všem, kteří chtějí investovat do svého vzdělání a odpovědně se připravit ke studiu na kvalitních vysokých školách.

Přijímací řízení na Gymnázium Havlíčkův Brod se letos uskuteční formou jednotné přijímací zkoušky zadávané ministerstvem školství - stejně jako v předchozích letech. Pokud by byl u čtyřletého cyklu počet podaných přihlášek nižší než počet přijímaných uchazečů (tj. nižší než šedesát), pak ředitel školy nejpozději 8. března rozhodne o nekonání zkoušky. Uchazeči o osmiletý cyklus vykonají jednotnou přijímací zkoušku na každý pád.

 

A. Příprava na přijímací řízení

Pro zájemce o studium připravujeme řadu aktivit, které by jim měly vstup na naši školu usnadnit. Zde je výčet těch, které probíhají od ledna 2021:


1. Informační den on-line

Ve středu 20. ledna 2021 od 14.00 se uskutečnil informační den on-linekterý následoval bezprostředně po vyhlášení kritérií přijímacího řízení. Mezi 14.00 - 14.45 se zájemci mohli připojit k virtuální prohlídce školy vedené našimi současnými studenty. Od 14.45 do 15.15 následovala instruktáž vedení školy o administraci přihlášek a dalších aktivitách souvisejících s přijímacím řízením. V 15.30 pak odstartovaly on-line přijímačky nanečisto, které trvaly do 18.05.

 

2. Trénink na přijímací zkoušky

Stejně jako v předchozích letech, připravujeme i letos bezplatné tréninkové kurzy, které tentokrát také proběhnou v on-line formě. Naši češtináři a matematici účastníky seznámí s tím, co všechno se od zájemců o studium na gymnáziu očekává. Kurzy proběhnou vždy ve středu 10. 2.; 17. 2.; 24. 2. a 3. 3. od 14.15, budou trvat devadesát minut. 

 

3. Třetí verze přijímaček nanečisto

Celý tréninkový maraton zakončíme třetí verzí přijímaček nanečisto, které opět vytvoří pedagogové gymnázia a které proběhnou ve středu 31. března 2021 od 14.00 14. dubna 2021 od 15:30Pokud bude nepříznivá epidemiologická situace trvat, pak se i tyto přijímačky uskuteční on-line.

 

Všechny tyto aktivity se uskuteční prostřednictvím aplikace Teams, stejně jako ty, které proběhly v listopadu a prosinci. Prostřednictvím níže uvedených odkazů se můžete podívat, jak byly události koncipovány, pročíst si návody k použití Teams a prostřednictvím druhého z odkazů se dostanete i k testům přijímaček nanečisto, které vytvářeli pedagogové naší školy:

 

Den otevřených dveří on-line

 

Podzimní přijímačky nanečisto  


B. Informace o charakteru školy a studia

Základní informace o charakteru školy najdete zde na našich webových stránkách, doporučujeme například výroční zprávu, kterou vždy za minulý školní rok zveřejňujeme v polovině měsíce října. Na facebooku můžete sledovat naši oficiální stránku nebo se připojit ke skupině GHB, svůj profil má škola i na instagramu. Pokud chcete dostávat aktuální informace, napište nám na mail bouchal@ghb.cz. My váš kontakt zařadíme do naší databáze a o všech novinkách vás budeme obratem informovat.

 

C. Časový harmonogram přijímacích zkoušek

„Přijímačkový kolotoč“ se pro všechny žáky 9. tříd a některé žáky 5. tříd základních škol naplno roztočí na konci ledna. Jízdní řád přijímacího řízení na Gymnáziu Havlíčkův Brod bude vypadat následovně:

20. 1. 2021: bylo oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení (www.ghb.cz a vestibul školy)

20. 1. 2021: informační den a přijímačky nanečisto – příležitost pohodlného předání přihlášek ke studiu včetně možnosti individuálních konzultací se zástupci vedení školy

10. 2.; 17. 2.; 24. 2. a 3. 3. 2021: tréninky na přijímací zkoušky

pondělí 1. 3. 2021: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou (rozhoduje podací razítko)

pondělí 8. 3. 2021: ředitel školy rozhodne o nekonání jednotné přijímací zkoušky u zájemců o čtyřletý cyklus, pokud bude počet podaných přihlášek nižší než počet přijímaných uchazečů (tj. nižší než šedesát)

první polovina března 2021: zveřejnění počtu přihlášených uchazečů na www.ghb.cz

14. 4. 2021 od 14.00: přijímací zkoušky nanečisto

nejpozději 19. 4. 2021: rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce

3. 5. 2021: první řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

4. 5. 2021: druhý řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

5. 5. 2021: první řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

6. 5. 2021: druhý řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

19. 5. - 21. 5 2021: výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek (vestibul školy + www.ghb.cz)

2. a 3. 6. 2021: náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se omluvili). svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara