Informace pro zájemce o studium na GHB
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Informace pro zájemce o studium na GHB
26. 01. 2007 (2009 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Gymnázium Havlíčkův Brod je výběrová střední škola, která připravuje studenty pro studium na všech typech vysokých škol. Od založení školy letos uplyne již 272 let. Gymnázium Havlíčkův Brod současnosti více než důstojně navazuje na zavazující odkaz minulých desetiletí a staletí. Podle údajů z výroční zprávy za školní rok 2005/2006 bylo 97,67% všech absolventů přijato k dalšímu studiu; na vysoké školy s magisterským či bakalářským programem bylo přijato 88,24% přihlášených studentů. Studenti se během studia mohou v rámci výuky zapojit do řady exkurzí, kurzů a projektů (více informací v sekci Projekty a exkurze). Pro nižší stupeň osmiletého studia v současné době vytváříme školní vzdělávací program, podle kterého se začne vyučovat ve školním roce 2007/2008.

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2007/2008

Podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, stanovuji a zveřejňuji nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2007 (přijetí ke studiu od 1. září 2007):

Čtyřleté studium

Obor: 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné
Plánovaný počet přijímaných žáků do prvního ročníku čtyřletého studia: 30 (jedna třída).
Přijetí bez přijímací zkoušky: studenti s celkovým průměrným prospěch ne horším než 1,100 za poslední tři pololetí (osmá třída a 1. pololetí 9. třídy).

Osmileté studium

Obor: 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné
Plánovaný počet přijímaných žáků do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého studia: 60 (dvě třídy).
Přijetí bez přijímací zkoušky: NE (všichni uchazeči vykonají přijímací zkoušku).

Osmileté studium
5. ročník

Obor: 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné
Plánovaný počet přijímaných žáků do pátého ročníku osmiletého studia: 3 (doplnění dvou stávajících tříd); organizace přijímacího řízení je v souladu s § 6 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění.
Přijetí bez přijímací zkoušky: NE (všichni uchazeči vykonají přijímací zkoušku).

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška pro oba obory studia se skládá ze zkoušky z:
- českého jazyka
- matematiky
Součástí celkového hodnocení v rámci přijímacího řízení je kromě výsledku přijímací zkoušky i průměrný prospěch ze ZŠ a výstupní hodnocení ze ZŠ.
Termín přijímací zkoušky (1.kolo přijímacího řízení): 23. dubna 2007 (pondělí)

V Havlíčkově Brodě dne 26. ledna 2007

Mgr. Milan Novák, ředitel školy


Profil absolventa:
Absolvent Havlíčkova gymnázia je schopen samostatného myšlení a rozhodování, komunikace verbální i písemné ve dvou cizích jazycích, dokáže pracovat s odbornou literaturou a informacemi včetně nezbytných dovedností z oblasti výpočetní techniky. Je zodpovědný jak v osobním, tak i v občanském (veřejném) životě a má vřelý vztah k Evropě i své vlasti.
Na evropském trhu práce je schopen nastoupit do zaměstnání v bankovnictví, pojišťovnictví, administrativě, cestovním ruchu, sociální a kulturní oblasti. Nezanedbatelnou výhodou je jeho flexibilita při kvalitativních změnách poptávky na trhu práce a zapracování se v různých oborech. Absolvent školy má též předpoklady pro kvalitní práci v zastupitelských sborech.

Užitečné odkazy:


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara