Informace pro uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Informace pro uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku
16. 05. 2024 (704 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Článek obsahuje informace pro všechny účastníky letošního přijímacího řízení na naše gymnázium.

1. Informace pro uchazeče, kteří byli přijati ke studiu

Uchazeči, kteří byli na gymnázium přijati, obdrží v nejbližších dnech e-mail s informacemi o budoucím studiu.

Uchazeči o čtyřletý cyklus v tomto mailu dále najdou odkaz na dotazník na volbu cizích jazyků a případnou preferenci spolužáků ve třídě. Na základě těchto údajů budou rozřazeni do budoucí 1.C a 1.D. Ve středu 5. 6. od 16.00 se uskuteční schůzka nově přijatých uchazečů čtyřletého cyklu a jejich zákonných zástupců s třídními učiteli. Třídní učitelkou v 1.C bude Mgr. Radka Pořízová, třídní učitelkou v 1.D pak Mgr. Eva Součková.

Ve středu 19. 6. od 16.00 se uskuteční schůzka nově přijatých uchazečů osmiletého cyklu a jejich zákonných zástupců s třídním učitelem, kterým bude pro první čtyři roky studia Mgr. Ondřej Láska.

2. Informace pro uchazeče, kteří nebyli přijati ke studiu

Nepřijatí uchazeči jsou v novém sytému přijímacího řízení rozřazeni na další školy dle preferenčního pořadí, které uvedli v přihlášce ke studiu na střední školu. Kapacita budoucích prvních tříd našeho gymnázia je v tuto chvíli zcela naplněna a žádné dalších uchazeče proto přijímat nemůžeme.

Jakékoliv dotazy, připomínky apod. zodpoví ředitel školy na mailu bouchal@ghb.cz, případně na telefonu 569 669 330 a mob. 728 228 575.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara