Informace pro neúspěšné uchazeče o osmiletý cyklus
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Informace pro neúspěšné uchazeče o osmiletý cyklus
28. 04. 2023 (966 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Uchazeči o osmiletý cyklus, kteří na základě předběžných výsledků přijímacích zkoušek nebyli ke studiu přijati, nemohou v tuto chvíli podávat odvolání.

Důvodem je absence jednoho ze zájemců o studium na řádném termínu přijímací zkoušky a jeho následná omluva z důvodu nemoci. Tento zájemce tak má nárok vykonat zkoušku v náhradním termínu, který se uskuteční 10. května. Výsledky zkoušky Cermat doručí na školu až 18. května. Teprve po doručení výsledku může škola zveřejnit oficiální konečné výsledky jednotné přijímací zkoušky pro osmiletý cyklus a následně vydat rozhodnutí o nepřijetí pro neúspěšné uchazeče o studium. Až v tomto momentě proti tomuto oficiálnímu rozhodnutí o nepřijetí mohou uchazeči podat odvolání.

V případě dotazů a nejasností kontaktujte ředitele školy Hynka Bouchal bouchal@ghb.cz; tel. 569 669 331; mobil 728 228 575.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara