Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Informace o lyžařském kurzu - kvarta
04. 01. 2019 (672 přečtení) | Autor: Mgr. Martin Richter | Rubrika: Sport |
Tiskni článek Sdílej!

Termín konání kurzu: 16. 2. 2019 – 23. 2. 2019

Místo konání kurzu: Penzion PROTĚŽ, Janské Lázně

Vedoucí kurzu: Mgr. Richter Martin

Instruktoři: Mgr. Sedláčková Monika, Mgr. Pořízová Radka, Mgr. Kučírková Gabriela

Zdravotník kurzu: Mgr. Richter Martin

Třída: kvarta

Předpokládaný počet frekventantů kurzu: 30 studentů

Odjezd: 16. 2. 2019 v 9.00 hodin (od budovy okresního soudu v HB, sraz účastníků kurzu v 8.30h)

před budovou soudu je nutné ponechat místo pro příjezd autobusu

Předpokládaný návrat: 23. 2. 2019 v cca 14.00 hodin k budově okresního soudu v HB

Doprava: ZODOS s.r.o - Okrouhlice

Strava: plná penze (pitný režim během jídla)

Cena lyžařské jízdenky: 2870,-Kč (+ 50,-Kč vratná záloha na čipovou kartu) - viz. odkaz: SKIRESORT

 

Ochranná přilba je povinná pro lyžaře i snowboardisty!!! Doporučujeme seřízení vázání v odborném servisu – týká se lyžařského i snowboardového vybavení. Využijte možnosti úrazového připojištění jednotlivých účastníků lyžařského kurzu (individuální sjednání u příslušné pojišťovny).

 

Na kurzu je studentům a studentkám zakázáno požívat alkoholické nápoje, kouřit, užívat drogy a další omamné či návykové látky, hrát hazardní hry, manipulovat s otevřeným ohněm.

 

Studenti si na kurz připraví obálku, která bude označena jejich příjmením a jménem, třídou, tlf.kontaktem na rodiče. V obálce bude vložen zdravotní průkaz a potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem - (na potvrzení o bezinfekčnosti uvádějte datum odjezdu!). Tyto obálky budou vybrány po příjezdu na místo konání kurzu a po skončení kurzu budou rozdány zpět. Průkazy totožnosti (OP) a kartičky pojištěnce do obálek nevkládejte! Kartičku zdravotní pojišťovny bude mít každý účastník kurzu u sebe i na svahu během výcviku!

 

Jestliže potřebujete pro žáka zajistit bezlepkovou dietu, je nutné tuto skutečnost nahlásit nejpozději v první polovině ledna vedoucímu kurzu. Pokud frekventant kurzu trpí např. alergií na peří, doporučujeme vzít si s sebou vlastní spací pytel (vyrobený z odpovídajícího materiálu a polštářek), opět tyto skutečnosti nahlásit vedoucímu kurzu. V případě pravidelného užívání léků tuto skutečnost nahlásí žáci lékaři kurzu při odjezdu a léky si nezapomeňte vzít na kurz s sebou.

 

Studenti budou podrobně poučeni o bezpečnosti na lyžařském kurzu a obdrží veškeré informace ohledně lyžařského kurzu. Další případné otázky a informace Vám podá vedoucí kurzu.

 

Předpokládáme uhrazení částky za lyžařský kurz (ubytování, strava, doprava) v první polovině ledna 2019 na účet školy. Podrobné informace a pokyny k úhradě částky budou předány studentům ve škole (variabilní symbol a číslo účtu).

 

Mgr. Richter Martin (tel.: 604 553 654 nebo 569 669 330)svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara