Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Happening k 17. listopadu na Gymnáziu Havlíčkův Brod
13. 11. 2014 (6827 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Projekty a exkurze |
Tiskni článek Sdílej!

Brodské gymnázium patřilo v listopadu 1989 k institucím, které se prostřednictvím svých studentů i kantorů aktivně účastnilo všech událostí podporujících přechod české společnosti směrem k demokracii. Současné gymnázium si tehdejší dění připomene řadou aktivit, které vyvrcholí v úterý 18. listopadu happeningem, jenž se odehraje ve vnitřních i vnějších prostorách školy.

Úderem začátku velké přestávky v 9.50 vypukne na školním hřišti demonstrace prodemokratických aktivistů, jež bude vzápětí rozehnána brutálním zásahem příslušníků veřejné bezpečnosti. Aktivní účastníci demonstrace budou poté exemplárně potrestáni a za činnost podvracející socialistické pořádky a zpochybňující vedoucí úlohu Komunistické strany Československa vyloučeni jak z Gymnázia Vratislava Šantrocha (dobový oficiální název školy), tak ze všech středních škol v Československé socialistické republice. Stejně jako v roce 1989 však i v chystaném happeningu nakonec dobro a demokracie zvítězí a celá akce bude ukončena písní Marty Kubišové Modlitba pro Martu, která se stala symbolem odporu vůči komunistické diktatuře.

Školní hřiště nebylo k happeningu vybráno náhodně, právě zde se během bouřlivého týdne po 17. listopadu 1989 studenti a profesoři gymnázia připojili k protestům, jež zachvátily celé tehdejší Československo, právě zde bylo rozhodnuto o účasti školy na generální stávce 27. 11. 1989 a odmítnut návrh svazáckých a komunistických aparátčíků, kteří nabádali k návratu do lavic i ke starým pořádkům.

Protože podobné akce vždycky nutně pracují s nadsázkou, je nutné zde naznačený scénář happeningu do patřičného kontextu. Naše akce skončí policejním zákrokem a následným vyloučením členů stávkové výboru.

Brutální policejní zákroky proti demonstrantům nesouhlasícím s režimem a vylučování ze škol za politické názory patřily k příznačným rysům komunistické vlády po celé její období let 1948-1989. Bezprostřední záminkou k masovým politickým demonstracím v listopadu a prosinci 1989, které nakonec vedly ke konci komunistického vládnutí a k přechodu k demokracii, byl policejní zásah proti bezbranným studentům na Národní třídě v pátek 17. listopadu 1989. Další demonstrace a protestní akce, jež se během listopadu a prosince 1989 odehrávaly, se však už obešly bez policejních zásahů a výsledkem bylo relativně pokojné předání politické moci z rukou komunistické garnitury představitelům demokratické opozice.

Akce na Gymnáziu Havlíčkův Brod víceméně kopírovaly vývoj událostí na celorepublikové úrovni. Po počátečních zmatcích se drtivá většina studentů připojila k demonstracím i ke generální stávce 27. listopadu, jíž protestní události symbolicky vyvrcholily. Žádný ze studentů Gymnázia Havlíčkův Brod ze školy pochopitelně vyloučen nebyl a také nevyhnutelné změny ve vedení školy proběhly poklidným způsobem. Dlouholetý ředitel gymnázia Michail Kačúr rezignoval na svoji funkci a byl vystřídán Janem Štefáčkem, kterého si vybrali sami tehdejší profesoři. Jan Štefáček pak stál v čele školy celá 90. léta, Michail Kačúr se vrátil ke své původní aprobaci a vyučoval na škole ruskému jazyku do roku 1992, kdy odešel do důchodu.

Hlavním smyslem celé akce je vést vás k zamyšlení nad listopadovými událostmi. Profesoři dějepisu, české literatury, základů společenských věd a nepochybně i dalších předmětů budou velmi rádi reagovat na otázky, připomínky i námitky studentů.

 

17


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara